Straipsnių archyvas

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Jėzus, Marija ir Trejybė

Holger Lahayne

Marija rūpinasi, apsaugo, padeda, auklėja, atjaučia, veda, drąsina. Marija mums, žmonėms, pateikiama artimesnė už Trejybės Asmenis.

Ar privalome aukoti savo organus?

Holger Lahayne

"Organų donorystė privalo būti išlaikyta grynai savanorišku aktu. Esama šalių, kuriose visų mirusiųjų organus teisiškai leidžiama išimti, kol tam nėra paprieštarauta raštu. Tokia praktika etiniu požiūriu yra atmestina, nes iškyla didelis pavojus paminti

Reformacija sovietinės ateizacijos akiratyje

Nerija Putinaitė

"Bendra Reformacijos desovietizacija nėra įvykusi..."
Ištrauka iš knygos "Reformacija praeityje ir dabar" (Ganytojas, 2017; sud. H. Lahayne)

Reformacija – „smūgis Bažnyčios vienybei“?

Holger Lahayne

Evangelikai nemano, kad Reformacija kaip tokia buvo smūgis Bažnyčios vienybei. Jei kam ir buvo smūgis, tai žmogaus suvaldytai galios institucijai Romoje. Ir dar toks smūgis, kuris išlaisvino tikrąją Bažnyčią.

Santuoka, seksas ir celibatas

Holger Lahayne

"Mėgaukis gyvenimu su žmona, kurią myli, per visas savo trapaus gyvenimo dienas" (Mok 9, 9)

Ką paliko Reformacija? (II)

Holger Lahayne

Keturi teologiniai ir kultūriniai lūžiai: bažnyčios ir tarnystės

Ką paliko Reformacija? (I)

Holger Lahayne

Keturi teologiniai ir kultūriniai lūžiai

Svarbiausias evangelikų mokymas

Holger Lahayne

"Šventasis Raštas yra dvasinė šviesa, kur kas skaidresnė nei pati saulė." (M. Liuteris)

Kuo pavojinga Reformacija?

Holger Lahayne

Reformacijos mokymas tikrai pavojingas, tačiau ne viešajai moralei, o žmogaus ego, žmogaus egocentriškumui, žmogiškajam Aš, kuris taip siekia nepriklausomybės nuo Dievo. Reformacijos mokymas yra pavojingas patiems žmonėms, t.y. jų užkietėjusioms širdims.

Bevardė misionierė

Holger Lahayne

"Mūsų kasdienis gyvenimas, ypač mūsų darbo vietos, yra priešakinė krikščioniškosios misijos fronto linija. Čia žmonės mato, kokie mes iš tikrųjų esame; ar mūsų tikėjimas tikras, ar tik vaidyba. Tikėkimės, kad jie mato mus kaip tą vergę mergaitę: nors ir

Tikėjimas ir tikėjimas

Holger Lahayne

Vujičičius jis yra motyvatorius – tokia jo profesija. Ir tik sutapimas, kad yra ir krikščionis. Bet Vujičičius nėra evangelistas.

Proto (ne) galia

Holger Lahayne

Postmodernistai ir reformatoriai apie mūsų pažinimo galimybes ir ribas

Evangelikų išpažinimas

Holger Lahayne

Birželio 25 dieną, 1530-aisiais, lygiai prieš 487 metus, Augsburgo susirinkime, dalyvaujant imperatoriui Karoliui V, evangelikų kunigaikščių ir miestų vardu buvo perskaityta protestantų tikėjimo santrauka – Augsburgo tikėjimo išpažinimas

Gražiausias Liuterio sakinys

Holger Lahayne

"Dievo meilė ne randa, o susikuria, kas jai miela"

Reformacijos santraukos santrauka

Holger Lahayne

Penkios Reformacijos "solos" ir kita protestantų teologijos santrauka

Tikėjimu, dėkingumu ir meile

Holger Lahayne

Reformatoriai apie gerus darbus

Krikščionybės šerdis

Holger Lahayne

Be Trejybės – nėra Evangelijos, nėra išgelbėjimo, nėra krikščioniško gyvenimo. – Tikrieji fundamentalistai (III)

Žanas Žiaurusis?

Holger Lahayne

Ar J. Kalvinas nusprendė nuteisti M. Servetą mirtimi? Tikrieji fundamentalistai (II)

„Bedieviai mūsų rankose!“

Holger Lahayne

Tomas Miunceris ir smurto pagunda. Tikrieji fundamentalistai (I)

Pašaukti būti kūrybingi

Holger Lahayne

Žmogaus kūrybinga dvasia yra "tokia gerybė, toks stebuklingas Visagalio darbas, kad niekas negali apibūdinti ją žodžiais arba išreikšti mintimis" (Augustinas).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt