Bažnyčios ir krikščionys

2 3 ... Kitas  

Žanas Žiaurusis?

Holger Lahayne

Ar J. Kalvinas nusprendė nuteisti M. Servetą mirtimi? Tikrieji fundamentalistai (II)

„Bedieviai mūsų rankose!“

Holger Lahayne

Tomas Miunceris ir smurto pagunda. Tikrieji fundamentalistai (I)

Pelagianizmo nuodas

Harald Börner

"Visi mes gimstame nuodėmingi ir kalti prieš Dievą, sugedusios prigimties, ir nesugebame laikytis Dievo įstatymo." (Naujasis Miesto Katekizmas)

Valdžios žmonės bendruomenėje

Volker Kessler

Valdžios žmonės – ar tokių esama bendruomenėje?" Daugelis pokalbių ir reakcijų, kilusių po pranešimų, mane išgąsdino, nes supratau, kiek daug krikščionių kenčia nuo valdžios žmonių. Nepaisant visų skirtumų, pasakojimai apie patirtus dalykus atskleidžia n

Gyvo tikėjimo link

Holger Lahayne

Evangelikų konfirmacijos 475-ųjų metinių proga

Niūri Lietuvos ekumenizmo tikrovė

Holger Lahayne

"Kol protestantai nežinos, nei kas jie yra, nei kas juos vienija; kol nesupras, kad istoriniu požiūriu ekumenizmas yra jų kūdikis, daugiau negu šimtmetį augęs beveik vien tik jų šeimoje; kol protestantai nepradės atlikinėti savo namų darbų ir pagaliau su

"Vienintelis Dievo Žodis, kurio mes klausome"

Holger Lahayne

Barmeno teologiniam pareiškimui – 80 metų

Neapykantos taikinys

Holger Lahayne

450-osioms Jono Kalvino mirties metinėms (gegužės 27 d.)

Priešgyna atsivertėlis

Holger Lahayne

"Tai, ko labiausiai bijojau, galiausiai mane ištiko. 1929 m. per Trejybės semestrą aš galiausiai pasidaviau ir pripažinau, kad Dievas yra Dievas, atsiklaupiau ir pradėjau melstis. Tą vakarą turbūt buvau labiausiai prislėgtas, labiausiai to nenorintis ats

Apie dvi reformacijos dienas

Holger Lahayne

"Ar 1517 m. spalio 31-osios paskelbimas šiuo simboliškumo kupinu pavidalu, būtent tezes prikalant ant Vitenbergo pilies bažnyčios portalo, įvyko, nėra aišku..."

„Viešpats išgelbėjo mus visus“?

Holger Lahayne

"Viešpats išgelbėjo mus visus, visus, Kristaus krauju: kiekvieną iš mūsų, ne tik katalikus. Kiekvieną! 'Tėve, ar ir ateistus?’ Ir ateistus, kiekvieną..."

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (III)

Holger Lahayne

"Sunku pasakyti, ar mes apskritai esame protestantai"

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (II)

Holger Lahayne

"Teocentrizmas, virš visko iškeliantis Dievo apreiškimą ir jo Žodį, remiasi metafizine dviejų pasaulių idėja. Reikalaudamas besąlygiško paklusnumo jo Žodžiui, jis supriešina Dievą ir pasaulį, Kūrėją ir kūriniją,..."

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (I)

Holger Lahayne

"Tikri baptistai nėra protestantai"

Kokia turėtų būti krikščioniška vienybė?

Leonardo De Chirico

"Visų pirmiausia, vienybė yra tikinčiųjų Jėzų Kristų vienybė, o ne pakrikštytųjų vienybė, kaip tai siūlo ekumeninis krikšto suvokimas. Juk gali būti pakrikštytas, tačiau netikintis."

Lietuvos krikščionių studentų bendrija – Bažnyčios ranka universitete

Akvilė Širvaitytė

"IFES vizijos centre – studentai, perkeisti Evangelijos, susijungę į Kristų liudijančias bendruomenes ir darantys įtaką universitetams, bažnyčioms ir visai visuomenei" – Tarptautinės studentų dienos proga

Reformacija – kas tai yra?

Holger Lahayne

Apie XVI–XVII a. Vakarų krikščionybės religinį judėjimą

Evangelikų tapatybės dokumentas

Holger Lahayne

Apie Antrąjį šveicariškąjį išpažinimą

Kalvino tikėjimas

Holger Lahayne

Kalvinas žinomas kaip Ženevos reformatorius. Kodėl prancūzas atsidūrė šitame Šveicarijos mieste? Kodėl dešimtmečiais jis gyveno užsienyje? Jis buvo vienas pirmųjų Prancūzijos tikėjimo tremtinių, savo tėvynę po to galėjęs išvysti tik vieną vienintelį kart

Protestantai – kas jie tokie?

Holger Lahayne

"Kiekvienas žmogus, kuris tiki Evangelijos pažadu, dėl tobulos Jėzaus Kristaus tarnystės ir aukos yra Dievo visiškai išteisinamas. Tai yra Dievo dovana, nes vyksta vien iš jo malonės ir negali būti žmogaus nuopelnas."

2 3 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt