info@lksb.lt +370 600 80578

Apie "nepadalintus gyvenimus"

Balandžio 5-10 d. Győr mieste (Vengrija) vyko IFES Europos studentų evangelistinė konferencija Undivided2012. (International Fellowship of Evangelical students (IFES) – tarptautinė evangelikų studentų bendrija, kurios nare nuo 1994 m. yra ir Lietuvos krikščionių studentų bendrija, http://www.ifesworld.org )

Kartu mokintis, dalintis ir švęsti Kristaus prisikėlimo šventę susirinko apie 1700 studentų iš visos Europos. Lietuvos delegaciją sudarė 32 keliautojai.

IFES Europos evangelistinė konferencija vyksta kas 4 metai skirtinguose Europos miestuose, kur susirenka studentai iš visos Europos ir už jos ribų. Tai įspūdinga konferencija, nes joje susiburia krikščionys studentai iš 40 – 50 šalių ir drauge švenčia Kristaus prisikėlimą, Jo ištikimybę; tai laikas, kuomet galima sustoti ir labai giliai pažvelgti į Jo žodį, pamatyti bendrą Europos vaizdą – ką Dievas daro, kur link Jis mus veda. Vien tik dalyvių nacionalinė įvairovė liudija apie daugybę bažnyčios spalvų ir leidžia žvilgtelti į ateitį, kai minių minios iš visų tautų susirinks prieš Dievo sostą.

Šiandienos studentams, kurie seka Kristumi, tenka didelis iššūkis susieti studentišką gyvenimą ir studijas su tikėjimu. Tikėjimo ir mokslo susipriešinimas yra labai gilus. Tačiau, kaip pagrindinis konferencijos pranešėjas John Lennox taikliai pasakė, krikščionių "tikėjimas remiasi faktais". Vien tai, kad pagrindiniu krikščioniškos konferencijos kalbėtoju buvo šis iškilus matematikos ir mokslo filosofijos profesorius iš Oksfordo, liudija tai, kad krikščionybė ir mokslas nėra du neatsiejami pasauliai.

J. Lennox keturis rytmečius kalbėjo iš Pradžios 1, Danieliaus 1, Jono 1 ir Apreiškimo 1 skyrių apie tai, ką reiškia "gyventi nepasidalinus" bei išlikti ištikimais Kristui savo pasaulėžiūra, mąstymu, gyvenimo pasirinkimais, viltimi. Krikščioniškas pasaulio, o taip pat ir savęs, savo gyvenimo supratimas prasideda nuo pripažinimo, kad Biblijos Dievas yra visa ko kūrėjas ir pradžia; Jis nėra tylintis Dievas; Jis yra su savo kūriniais bendraujantis Dievas (Pr 1,22), kuriam rūpi, ką žmogus galvoja (Jn 1,38). Taip rūpi, kad Jis pats pasirenka tapti žmogumi. Danieliaus gyvenimas (Danieliaus pranašystė) yra tarsi chrestomatinis pasitikėjimo ir lojalumo Dievui pavyzdys. Ir mes, kurie gyvename sekdami Kristumi, turime prisiminti, kad visa istorija ir ateitis yra Kristaus, o mes esame tarsi jo žibintai pasaulyje (Apr 1, 20). Tai, kaip gyvename, parodo, kuo viliamės. Studentai, kurie seka Kristumi, yra Kristaus žibintai savo universitetuose.

Seminarų gausa studentams suteikė puikias galimybes įsigilinti į krikščionišką doktriną, pasisemti patirties kaip išmintingiau ir efektyviau pasidalinti Evangelija su kitais studentais tiek asmeniškai, tiek krikščionių studentų grupės kontekste. Kita svarbi tema buvo Biblijos sąsajos su dabarties kultūra, mokslu, žiniasklaida, menais.

Vakariniuose konferencijos susitikimuose studentai ir absolventai dalinosi kaip jie gyvena "nepadalintus" gyvenimus: vienai studentei rimtas apsisprendimas sekti Kristumi suteikė jėgų pakilti iš pornografijos liūno; kita studentė – būsima diplomatė – apsisprendė palikti savo karjerą, kad galėtų tarnauti padėdama studentams pažinti Kristų; studentas iš Serbijos pasiryžo važiuoti į Makedoniją, kad savo bendraamžiams galėtų papasakoti apie Kristų.

Grįždami autobusu namo turėjome daug puikaus laiko pasikalbėti apie konferencijos patirtis.

Ką mums reiškia būti nepadalintu (undivided)? Ką apie tai supratom konferencijoje?

Būti vieningam su Dievu ir kitais žmonėmis, nes visi esam Jo vaikai (Darja, Kaunas).
Man tai reiškia būti vientisu žmogumi kad ir ką bedarytum. Svarbiausia – jungianti meilė Dievui ir žmonėms (Gerda, Kretinga).
Nepadalintu man reiškia būti susijungusiu su Jėzumi. Dievas taip mane myli... Dabar jau supratau ir tai gyvena many (Saulius, Alytus).
Būti nepadalintu – laikyti Dievą pirmoje vietoje (klausyti Jo; daryti tai, ką Jis nori; kad mano mintys, norai ir troškimai sutaptų su Jo mintimis, norais ir troškimais). Konferencijoje supratau, kad būti nepadalintu – tai priimti ir gerbti visus bei mylėti Dievą visu protu, siela ir jėgomis (Viktorija, Kaunas).
Taip, ir visose gyvenimo srityse gyventi su Dievu (Rūta, Kaunas)
Turėti tokį patį charakterį su Tėvu, tuos pačius siekius su artimaisiais ir kitais krikščionimis (Margarita, Vilnius).
Mano manymu, padalintas esi tuomet, kai turi daug stabų, silpnybių, kurioms pasiduodi. Būti nepadalintu – tai sutelkti dėmesį ir bandyti atsikratyti priklausomybių, kad ir pačių paprasčiausių. Konferencijoje atsiskleidė dar daugiau priklausomybių, apie kurias net nepagalvoji, kurios atrodo tiesiog kasdienybė. Reikia vengti ir bandyti jų atsikratyti, daugiau laiko skirti Dievui, nedalinti laiko nereikšmingiems dalykams (Karolina, Jonava).
Turiu prisipažinti, kad niekad anksčiau apie tai per daug nesusimąstydavau, o šioj konferencijoj aiškiai pamačiau, kaip svarbu ne tik žodžiai, bet ir veiksmai. Dievui reikia ne tik mūsų širdžių, bet ir kūnų! (Monika, Vilnius).

Kas stebino, džiugino, buvo įdomu (seminaruose, maldos ir apmąstymo grupėse)?
Šlovinimas ir bendravimas su kitais krikščionimis (Darja, Kaunas).
Kūrimas, Dievo kūryba! Apmąstymo grupelė (respond group – aut.past.) buvo nuostabi. Ir kokie žmonės gali būti kūrybingi! Esame sukurti pagal Dievo paveikslą (Gerda, Kretinga).
Man taip pat apmąstymo grupelė, labai susidraugavom su kitais studentais (Saulius, Alytus).
Dvasinis bendravimas ir mokymasis iš kitų. Buvau seminare "Dealing with stress" ("kaip įveikti stresą"- aut.past.) – daug naudingų praktinių patarimų, kitame seminare – apie asmeninį liudijimą (Viktorija, Kaunas).
Buvo įdomu vienoje vietoje matyti tiek daug krikščionių iš skirtingų šalių ir pirmą kartą suvokti, kad esame viena šeima, vieno Tėvo vaikai. Smagu buvo įsijausti į Kristaus prisikėlimo istoriją. Seminare "Reading the Bible with Joy" ("skaityti Bibliją su džiaugsmu" – aut.past.) patiko mintis, kad Dievas kalba per Bibliją. Jis realus asmuo ir Jis nori tau daug pasakyti. Kitam seminare supratau, kad skelbti evangeliją be meilės neįmanoma. Dievas gelbsti žmones, o ne mes (Rūta, Kaunas).
Pagrindinis konferencijos kalbėtojas J. Lennox skatino mąstyti nepateikdamas į kai kuriuos klausimus vieno konkretaus atsakymo. Seminaras padėjo suprasti, kad priimant sprendimus reikia daug kantrybės. Dažnai jie nepriimami iš karto. Kitą seminarą rinkausi apie socialinės žiniasklaidos naudojimą evangelizuojant. Įdomus klausimas: ar Jėzus šiandien naudotųsi facebook'u ar Twiter'iu? Šypsena Socialinę žiniasklaidą galima naudoti su išmintimi (Margarita, Vilnius).
Viskas patiko, puikiai praleistas laikas! John Lennox ir seminarai buvo tiesiog puikūs, stebino ir guodė. Galbūt trūko miego, bet juk neatvažiavom miegoti. Dar trūko mėsos Šypsena Juk esam lietuviai, mums mėsos niekada negana (Karolina, Jonava).
Vieną konferencijos vakarą kiekviena šalis vaišino tradiciniais atsivežtais patiekalais. Europos gastronomo svečiai buvo labai smalsūs ir pradėjo domėtis, ragauti Europos šalių virtuvės skanumynus net neprasidėjus renginiui. Lankytojų buvo tiek, kad stalų šeimininkai net nespėjo pjaustyti atsivežtų gėrybių ir vaišinti iš visų pusių apstojusių stalo lankytojų. Ant lietuvių stalo padėjome juodos duonos, kumpio, šakočio, įvairių sūrių, duonos giros. Kai kurie paragavę duonos giros tik suraukdavo nosį ir pėdindavo toliau (nors tokių buvo mažuma). Besivaišinantieji buvo maloniai nustebinti, kad baltas sūris gali būti su aštriais prieskoniais. Daugeliui juoda duona su baltu rūkytu sūriu buvo atradimas - grįždavo paimti dar po gabaliuką! (Margarita, Vilnius).
Mane labiausiai nudžiugino pati galimybė sudalyvauti konferencijoje, kuri vyksta tik kas 4 metus. Labai branginu joje įgytas patirtis ir ypatingai visus išgirstus padrąsinimus, pasidalinimus asmeninėmis istorijomis. (Monika, Vilnius).


Šiandien universitetuose krikščionybė nėra populiari. Atviras Kristaus liudijimas – ar savo gyvenimu, ar Evangelijos pristatymu, ar bibliniu požiūriu į mokslą – laikomas dažniau neracionaliu prietaru, o ne rimtu pareiškimu. Ir nors šiandien krikščionių studentų skaičius universitetuose nėra didelis, būtent jie yra gyvojo Dievo ir Kūrėjo visų dalykų, apie kuriuos mokoma universitete, liudytojai. Jų ištikimybė ir lojalumas Kristui gali padaryti neįtikėtiną įtaką žmonių gyvenimams. Gyvenimas yra prieš akis, viltis yra užtikrinta, pamatas yra nepajudinamas. Gal Europa ir jos universitetai (tame tarpe – ir Lietuvos), šiandien yra prarasti ir skendi tamsoje, bet jie nėra užmiršti To, kuris viską sukūrė.


Steponas Ribokas, LKSB generalinis sekretorius
Studentus kalbino Akvilė Širvaitytė, VDU studentų grupės lyderė


Lietuvos delegacija
{img:776}

Gyor centras
{img:775}

Susirinkimų salėj
{img:774}

Draugystės belaukiant pietų
{img:773}

Konferencijos himnas
{img:772}

Pagrindinis konferencijos svečias prof. John Lennox
{img:771}

Pertraukėlė
{img:769}

Prie lietuviško stalo
{img:763}

Dalyvių nuotraukos