info@lksb.lt +370 600 80578

Ar paruošei širdį gauti Kalėdų Dovaną?

Kalėdos šeimos šventė?.. Dovanų metas?.. Skanėstų prisivalgymas?.. Viskas, kas tik nori, tik ne pati esmė Šypsena Sunkoka neįsisupti į vartotojiškumą, sustoti, pamąstyti, kas iš tiesų tos Kalėdos yra. Ar švenčiu suteikdamas, kokią noriu, reikšmę? Ar sieju su Kristaus gimimu?

Pastebi, kad esame linkę esminius dalykus užgožti visiškai nereikšmingais? O juk Kristaus – paprasto Kristaus gimimas, visiems prieinamo Kristaus gimimas – atneša viltį mūsų šaltam, žiauriam, susiskaldžiusiam pasauliui...
Gimė Tas, kuris išlaisvina! Ir ateis diena, kai Jis vėl viską atnaujins. Tuo viliamės, tuo tikime!
Linkime T a u švęsti tikrąsias Kalėdas! Atrasti šventės prasmę. Dar daugiau, šėlstančių laisvių–nelaisvių apsuptyje atrasti s a v o laisvę viduje, priėmus brangiausią visų laikų dovaną! Priimti ją reiškia priimti Dievą, save ir kitą, užsikrėsti amžinojo gyvenimo viltimi, tikėjimu.
Taigi, dar kartą – ar paruošei širdį priimti Kalėdų dovanas? Dievo dovanas?

"Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią." (Lk 1, 78–79)


LKSB komanda