info@lksb.lt +370 600 80578

Cross-current: mentorystės programa baigusiesiems

Cross-Current yra IFES ( http://www.ifeseurope.org ) Europos ir Eurazijos regionų projektas. Tuo pačiu šis projektas yra ir platesnio IFES tarnavimo skelbti Kristų universiteto bendruomenėse Europoje ir Eurazioje bei skatinti išlikti Jėzaus Kristaus mokiniais visą gyvenimą dalis. Mes dirbame kartu su vietinėmis bažnyčiomis, profesionaliomis krikščioniškomis organizacijomis ir kitomis krikščioniškomis organizacijomis.


Padėti profesionaliems darbuotojams, mes suburiame mažas mentorystės grupes, kurios yra vadovaujamos "įkvėpėjų". Jie įneša savo turtingą patirtį pritaikant Biblijos žinias savo profesinėje karjeroje. Kiekvienas įkvėpėjas dirba kartu su keliais mentoriais ir ugdytiniais. Mokymo, klausimų ir diskusijų pagalba jie padeda ugdytiniams išvystyti savo gebėjimus pritaikyti evangeliją savo gyvenimuose.


Kiekviena mentoringo grupė susideda iš:

Įkvėpėjo – patyrusio evangelijos mokytojo, kuris taip pat yra labai patyręs savo profesijos atstovas IR gerai supranta savo tikėjimo pasekmes savo pateis darbo srityje. Jiems rupi jaunų alumnų potencialo vystymas.

Mentorių – krikščionių turinčių kelerių metų Jėzaus Kristaus mokinių patirties ir kelerių metų profesinės darbo patirties. Jie jau gali pažinoti vieną ar kelis mokinius grupėje. Mes įtraukiame kelėtą mentorių kiekvienoje grupėje tam, kad sumažinti mentoringo naštą įkvėpėjui, o taip pat panaudoti mentorių patirtį.

Ugdytinių – žmonių kuriems šis projektas ir kuriamas. Paprastai tai bus alumnai kurie buvo kažkaip susiję su studentų judėjimu (tačiau ne būtinai), žengiantys pirmuosius metus savo profesiniame gyvenime ir yra iki 30 metų amžiaus. Jie trokšta įsitraukti į pasaulį, kad galėtu kaip galima geriau liudyti kitiems profesionalams. Jie nori išmokti kaip Dievo Žodis ir išmintis kalba visuomenei ir yra įsipareigoję gyventi ir dirbti taip, kad tai ką jie išmoksta, taptų jų gyvenimo šerdimi.

Grupėse nagrinėjami šiandien svarbūs klausimai visada susiję su tais, kurie supa mus, kad galima būtu jiems liudyti, juos drąsinti ir padėti susimastyti. Grupėse labai praktiškai nagrinėjama, kaip Jėzaus Geroji naujiena gali padėti visuomenei atspindėti Dievą.

Kiekvienoje grupėje yra skirtingų tautybių, skirtingų vienos srities profesijų, iš skirtingų visuomenės sektorių (valdžios struktūrų, komercinių ir nevyriausybinių organizacijų) žmonės. Toks įvairialypis kontekstas turi praplėsti kiekvieno dalyvio perspektyvą, bet tos pačios srities žinojimas padės diskusijoms išlaikyti gylį.


Karts nuo karto grupė susitiks gyvai. Daugelis grupių dažniai bendraus konferenciniais skambučiais arba internetinėmis video konferencijomis (priklausomai nuo technologijos prieinamumo). Kiekvienas susitikimas trunka 1-2 val., pradedant nuo trumpo mokymo iš įkvėpėjo ir besitęsiantis diskusijomis grupėje. Ugdomieji dalinasi tikromis gyvenimiškomis situacijomis ir išmoksta kaip išmintingai jas suvaldyti. Vieną kartą per metus visos grupės susitinka kartu Cross-Current konferencijoje, kurioje jie dalinsis savo patirtimis ir matys, kaip Dievas veikia įvairiose visuomenės dalyse.


Cross-Current grupės pavyzdys 1 – Žiniasklaida

Įkvėpėjas yra nacionalinės žurnalistikos mokyklos direktorius, kuris studijavo, pamokslavo ir mokė apie biblijos ir profesine praktiką trisdešimt metų.

Mentoriai yra organizacijos ugdančios naujus žurnalistus besivystančiose šalyse vadybininkas, valstybinio transliuotojo darbuotojas ir jaunas žurnalo korespondentas.

Ugdomieji yra profesionalios spaustuvės darbuotojas, periodinės spaudos žurnalistas, krikščionis blogeris, krikščioniško naujienlaiškio rašytojas ir vadybininkas didelėje žiniasklaidos organizacijoje.

Jei manai, kad gali patekti į įkvėpėjo, mentoriaus ar ugdytinio rėmus šis projektas tau.
Jei manai, kad šis projektas yra svarbus, gali prisijungti prie maldos už šį projektą ir tapti projekto partneriu.


Daugiau informacijos rasi: http://cross-current.org/

Anglų kalbos žinojimas, praktiniais sumetimais yra būtinas.