info@lksb.lt +370 600 80578

Gyvas Dievo žodis!

Kovo 10 – 12 dienomis, Samarijoje (labdaros ir paramos fonde) vyko LKSB organizuojamas savaitgalis, kuriame krikščionys studentai mokinosi, kaip vesti evangelistines Biblijos studijas mažose grupelėse. Apmokymus vedė Edith Vilamajo iš Ispanijos, šiuo metu dirbanti Oksforde, IFES ofise.

Šių apmokymų metu dalyviai įgijo ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. Kiekvienas su susidomėjimu ieškojo anksčiau nepastebėtų Morkaus evangelijoje paslėptų Dievo Žodžio perlų.

Pilietiškai aktyvūs studentai neužmiršo ir svarbios mūsų šaliai datos - Nepriklausomybės dienos šventės. Dėkojo Visagaliui už suteiktą laisvę, meldėsi už politikus bei visą Lietuvą. Prašė Dievo palaimos.
Dievas įkvėpė ir toliau sekti paskui mūsų ypatingą Viešpatį, draugą, mokytoją... gelbėtoją Jėzų.