info@lksb.lt +370 600 80578

Ištirk krikšionybę!

Kovo 23 – 25 d. Krokuvoje vyko kurso "Ištirk krikščionybę" ("Christianity Explored") pristatymas. Dalyviai iš visos Europos ir Amerikos turėjo galimybę iš naujo pažvelgti ir prisiminti, ką Biblija kalba apie evangelizavimą.

"Ištrik krikščionybę" kursą sudaro dešimties savaičių susitikimai, kurių pagrindinis tikslas pristatyti Evangeliją ("Ir Evangelija pirmiau turės būti paskelbta visoms tautoms" Mk 13, 10) ir paruošti tikinčiuosius tarnavimui ("...kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui..." Ef 4, 12).

Kursas suteikia puikią galimybę pažvelti į Jėzų, ištirti Jo tapatybę. Čia atsakomi pagrindiniai, kiekvienam norinčiam pažinti Jėzų ir suprasti Jo skelbiamą tiesą, klausimai: kas Jis toks buvo? Koks buvo Jo atėjimo į Žemę tikslas? ir ką reiškia sekti Juo?

Studijuojant Morkaus evangeliją, prisiliečiant prie Jėzaus asmens ir diskutuojant, siekama priartinti žmones prie pritraukiančios, sužavinčios visų laikų Tiesos. Atveriama neįkainojama Dievo malonės dovana kiekvienam žmogui!