info@lksb.lt +370 600 80578

Jurgenas Špysas LIETUVOJE

29 d., primadienį, Šiauliuose
SU, I rum., 501 a., 18 val., \"Kančia ir mirtis\"

30 d., antradienį, Klaipėdoje
LCC, 12 val., \"Tiesa ir tolerancija\"
KU, Human. fakult., 113 a., 18 val.,
\"Kančia ir mirtis\"

1 d., trečiadienį, Kaune
VDU, Donelaičio g. 52, 312 a., 14.30 val., 
\"C.S. Lewis – tikėjimo gynėjas\"
ten pat, 18 val., \"Kančia ir mirtis\"  
  
2 d., ketvirtadienį, Vilniuje
VPU, Centrinuose rūmuose, 259 a., 9.50 val.,
\"Dostojevskis – 20 amžiaus pranašas\"
LTU, 314 a., 16.20 val.,
\"Mokslas, istorija ir Naujasis Testamentas\"

3 d., penktadienį, Vilniuje
VU, filolog. fakult., 93 a., 14 val.,
\"C.S. Lewis – tikėjimo gynėjas\"
ALF namuose, Didžioji g. 5, 18 val.,
\"Kančia ir mirtis\"

Apie Jurgeną Špysą (Jürgen Spieß)
Vokietis Jurgenas Špysas (gim. 1949 m.) yra istorikas, Miuncheno Ludvigo Maximiliano universitete įgijęs daktaro laipsnį. 1984–1999 m. buvo Vokietijos studentų misijos (SMD) generalinis sekretorius, po to tapo Marburgo Tikėjimo ir mokslo instituto (IGUW) direktoriumi. Daktaras Špysas su savo paskaitomis aplankęs beveik visus Vokietijos universitetus, taip pat nemažai Centrinės ir Rytų Europos bei Sibiro aukštųjų mokyklų. Yra išleidęs eilę knygų apie tikėjimą ir abejonę bei apologetiką. Domisi literatūra, išskirtinai C. S. Lewisu bei F. Dostojevskiu.

Paskaitų anotacijos:

Dostojevskis – 20 amžiaus pranašas
\"Ilgą laiką 20 amžiaus pranašu buvo laikomas Marksas. Šiandien matome, jog jo pranašysčių išsipildymo dar teks palaukti, ir kad tikrasis pranašas buvo Dostojevskis\" – rašė A.Camus. Dostojevskis – tai vienas iš rašytojų, labiausiai įtakojusių 20 a. literatūros, filosofijos, teologijos mąstytojus. Šioje paskaitoje J. Špysas išskiria ir komentuoja keturias Dostojevskio kūryboje aptinkamas Naujojo Testamento temas: \"Nuo abejonių į tikėjimą\"; \"Žmogaus susikaidymas ir laisvė\"; \"Jei Dievo nėra, tai viskas galima\"; \"Kristaus prisikėlimas kaip tikėjimo pamatas\".

C.S. Lewis – tikėjimo gynėjas
C.S. Lewisas (1898–1963) Lietuvos skaitytojams jau pažįstamas. Yra išleista keletas jo knygų: \"Tiesiog krikščionybė\", \"Kipšio laiškai\", \"Narnijos kronika\" bei nemažai esė. Lewisas niekada nevengė liesti pačių \"karščiausių\" tikėjimo klausimų, ryžtingai ir nuosekliai ieškojo tiesos. Šio anglų profesoriaus nepalaujamo kūrybos populiarumo paslaptis glūdi, be abejo, ir jo ypatingame, išskirtiniame gebėjime sudėtingus dalykus pateikti aiškiai, vaizdžiai, linksmai ir kartu aukštame literatūriniame lygyje. Taigi apie šį literatūrologą, tikėjimo gynėją ir intelektualų apaštalą ši daktaro Jurgeno Špyso paskaita.

Tiesa ir tolerancija
Tolerancija šiandien labai madinga diskusijų tema. Visiems įdomu, kiek reikia tolerancijos, kur jos ribos? Argi ne visos kultūros lygios ir vienodai gerbtinos? Argi ne visos religijos siekia to pačties ir yra panašiai geros? Gal tolerantiškasis induizmas yra pats geriausias pavyzdys visiems? Taigi ši Jurgeno Špyso paskaita gvildens minėtuosius bei kitus su tolerancija susijusius klausimus.

Kančia ir mirtis – o kurgi Dievas?
Kodėl egzistuoja kančia? Karai ir mirtys, ašaros ir gedulas, vargai ir nelaimės, nusivylimai ir neviltis – kančia paliečia kiekvieną. Kur žiūri Dievas? Kodėl jis visa tai leidžia? Jurgenas Špysas pateikia Biblijos požiūrį į kančią bei pasakoja apie savo patirtį netekus šeimos.

Mokslas, istorija ir Naujasis Testamentas
Kaip mokslas atitinka tikrovę? Ar istorijos mokslui pakanka kriktiškumo? Ar reikia Naujojo Testamento raštus pagrįsti istoriškai? Ar Jėzaus prisikėlimas yra istorinis faktas? Istorikui Jurgenui Špysui tai ypač artimi ir aktualūs klausimai, kuriuos jis imasi spręsti šioje paskaitoje.