info@lksb.lt +370 600 80578

Ko galime melsti už studentus?

Kelios mintys maldai:

- Mes dėkojame Dievui už galimybes jauniems žmonėms laisvai mokytis, pažinti, dalintis, tapti kūrybingais žmonėmis besimokant universitetuose.

- Mes prašome Dievo, kad studentai mylėtų Dievo Žodį, paklustų jam ir būtų transformuoti Jo jėgos.

- Mes prašome, kad studentai gebėtų tinkamai sudėlioti prioritetus savo studijoms, darbui, žmonėms.

- Mes prašome, kad krikščionys studentai aiškiai suvoktų Evangeliją ir paklusdami jai trokštų dalintis ta naujiena su kitais.

- Mes prašome, kad tų studentų gyvenimuose, paženklintuose skausmingomis patirtimis ir santykiais, ateitų ramybė ir susitaikymas.

- Mes prašome, kad pažindami ir mylėdami Dievą bei kitus krikščionis studentus, studentai taptų brandžiais krikščionimis.


Viešpats išgirdo mano maldavimą, Viešpats priims manąją maldą. (Ps 6,9)

LKSB komanda