info@lksb.lt +370 600 80578

Laukime Velykų kartu

Šiemet kviečiame jus kartu su LKSB studentais ir bičiuliais prisijungti prie serijos PAPRASTAI APIE NEPAPRASTUS DALYKUS.

Belaukdami Velykų, kasdien apmąstykime dienos citatą ir dienos klausimą. Tikimės, tai padės nuteikti širdis Prisikėlimo šventei.
Pateikiame pirmosios dienos skaitinį. Kitus skaitinius kasdien iki balandžio 6 d. rasite LKSB Facebook'o puslapyje


Balandžio 1 d., trečiadienis

Dienos citata:


"O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybės. Dėl Jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų ir būčiau atrastas Jame, nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo, paremtą tikėjimu, kad pažinčiau Jį, Jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą Jo kentėjimuose, suaugčiau su Jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusių. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas."

[Apaštalas Paulius, laiškas filipiečiams]


Dienos klausimas
Kokį Jėzų aš asmeniškai pažįstu? Užsirašyk jo charakterio savybes bei iškilusias Šventojo Rašto eilutes.


Gražių ir palaimintų Velykų.
LKSB

Skaitinius paruošė Justina Steniukaitė