info@lksb.lt +370 600 80578

Paskaita-diskusija: Kodėl esi universitete? (diplomas? darbas? karjera? pinigai?)

Vieta: Kaunas, VDU, Don. 52, 312 aud.
Laikas: trečiadienis (kovo 3 d.), 16:30 val.

Šiek tiek apie Algirdą Liepą:
Algirdas gimė Čikagoje, JAV, lietuvių šeimoje.Nuo 1999 metų pavasario advokatas Algirdas Liepas pastoviai dėsto Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės Institute mokesčių ir įmonių teisę.

Į klausimą: \"Jūs esate vienas geriausiai apmokamų Amerikos advokatų. Galima sakyti, kad aukodamas savo laiką dėstant teisę Lietuvoje, jūs išsižadate dalį pinigų. Kiti, atvirkščiai, važiuoja į užsienius laimės ieškoti. Ar jūs jaučiatės patenkintas savo pasirinkimu?\"
Algirdas atsakė: \"Visur gyvenime žmonės ieško balanso: tarp darbo ir poilsio, tarp pajamų ir išlaidų, tarp materialus ir dvasinio gyvenimo. Rasti tą pusiausvyra praktiškai neįmanoma. Kai kurie žmonės išvažiuoja iš Lietuvos ieškodami geresnio gyvenimo. Man gaila tų žmonių, kurie norėtų savo tuštumą užpildyti vien tik materialiais dalykais, puikuodamiesi savo turtu, išpūsta garbe, užimama pozicija visuomenėje, kadangi tie dalykai yra laikini. Juos praradę žmonės vėl jaus tuštumą. Aš taip pat jaučiau tą tuštumą. Tačiau, kai įtikėjau Dievą, supratau kad laimė ne tik materialiuose dalykuose. Supratau, kad turiu būti ten, kur esu reikalingas. Todėl dabar aš jaučiuosi laimingas. Manau, kad žmonės Lietuvoje turėtų labiau vertinti tai, ką jie turi.\"
Į klausimą:\"Ko jūs palinkėtumėte VDU TI studentams?\" Jis atsakė:\"Norėčiau palinkėti ne tik teisės studentams, bet ir visiems studentams: studijuokite ne tik teisę, bet ir Dievo žodį.\"