info@lksb.lt +370 600 80578

Simonos iš Šiaulių įspūdžiai iš seminaro "Kaip mokyti iš BIBLIJOS"

Šių metų pradžioje sausio 31 – vasario 2 dienomis Latvijoje vyko seminaras "Kaip mokinti iš Biblijos". Pagrindinis kalbėtojas – mokymo dovaną turintis Andrew Page. Andrew Page kilęs iš Anglijos. Jis yra plačiai Europoje žinomas Biblijos aiškintojas ir mokytojas. Šią konferenciją organizavo latviu ir lietuviu studentu krikščioniu judejimai. Tai buvo mokymas skirtas žmonems, jau vedantiems Biblijos studijas, taip pat Biblijos mokytojams.
Norečiau su jumis pasidalinti savo mintimis iš to ką gavau seminaro metu klausydama Andrew Page, kai jis vede seminarą "Kaip mokinti iš Biblijos".
Kadangi visai neseniai pradėjau vesti Biblijos studijas ar kalbėti apie tam tikras ištraukas iš Biblijos, man buvo labai svarbu suvokti kad Biblijos studijų vedimas yra labai atsakingas procesas. Todėl tam, kad gerai pravesti Biblijos studiją reikia labai gerai tam pasiruošti, skirti pakankamai laiko.
Keletas minčių, kurios man ypatingai patiko. Andrew Page patarė, kad Bibliją geriau nagrinėti nuosekliai, t.y . skaityti knygą po knygos. Tuomet "nekils pagunda mokyti tik tai kas patinka tau asmeniškai arba tik tai kas tau šiuo metu aktualu", pvz., tu esi nevedęs ir tau visai nesvarbu ką Biblija kalba apie skyrybas, tačiau galbut kažkam tavo grupeje ši tema yra labai aktuali. Taigi besiruošdamas iš to kas tau patinka gali kartais suklysti praleisdamas labai aktualias temas kitiems žmonems, kurie galbut šiuo metu ieško atsakymu skyrybu klausimu.
Nuosekliai skaitant nekyla noras pasirinkti vietas, kurias geriausiai supranti ir tokiu atveju tapti "visažiniu mokytoju" Šypsena. Tokiu atveju tokie "visa˛iniai" sudaro sąlygas mažiau žvelgti i pačią Bibliją ir patiems ieškoti, nagrineti, suvokti ką Dievas kalba. Dažnai žmones tokiu atveju pasirenka galbut "lengvesnį" kelią, tiesiog klausytis vedančiojo, mastydami, kad galbut jis žino apie ką kalba" ir nebetikrina su ŠVENTUOJU RAŠTU.
Taip pat skaitant skyrių po skyriaus aiškiau suvokiamas turinys, prasmė bei kontekstas. Jei nori gali dar giliau "kastis" į kontekstą, jei nori sužinoti kas bus toliau, tuomet skaitai kitą skyrių.
Taip pat man didelį įspūdį padarė, kad reikia tiek daug laiko skirti pasirinktos ištraukos nagrinėjimui ir jos suvokimui. Supratau, kad visų pirma turiu pati labai aiškiai suprasti pasirinktą vietą, o tik po to perteikti kitiems.
Labai patiko ir tai, kad Andrew tiek daug dėmesio skyrė maldai. Jis sakė, kad pasiruošimo etape labai svarbu skaitant Dievo žodį daug melstis. Jis sakė, kad Dievas per Šventą Dvasią gali mums padėti teisingai suvokti savo Žodį. Todėl labai reikalinga malda, kad "etapas po etapo mes nesiremtumėme tik savo mintimis ar savo suvokimu, bet kad prašytume Viešpatį, kad Jis leistu mums Jį išgirsti ir suprasti".
Andrew dar mokė, jog Biblijos ištraukoje reikia surasti pagrindinę mintį, ją paaiškinti klausytojui, o studijos pabaigoje pritaikyti savo gyvenimams, t.y. kaip ir kodėl tai svarbu mums gyvenantiems čia ir dabar, ko ši ištrauka mus moko.
Seminaras buvo labai praktiškas, todėl tai ką sužinojau, ir išmokau jau dabar galiu pritaikyti praktikoje. Taip pat supratau, kad turiu atsakingai žiūrėti į Dievo žodį.

Man šis seminaras labai patiko, gavau daug nauju idėjų...
SIMONA