info@lksb.lt +370 600 80578

POSTS

Read our articles, deepen your knowledge of Christianity

LKSB-post-image

Dalai Lamos grimasos, arba ar visų relig…

Holger Lahayne
Knygos "Tyra širdis – Jėzaus mokymas b…
LKSB-post-image

„Nenužudė, nenukryžiavo“ („Kristaus kanč…

Hanna ir Heidi Josua
Islamo supratimu Jėzaus mirtis ant kry…
LKSB-logo-image

Kas yra sekta?

Holger Lahayne
Bibliniai kriterijai<br />Dešimt bendr…
LKSB-logo-image

Kristaus ir žmogaus samprata antroposofi…

Jürgen Tibusek
Antroposofija – visas žmogaus gyvenimo…
LKSB-logo-image

LKSB požiūris į sektas

Edita Vaikasaitė
Įdedamas straipsnis paruoštas Teisės u…