info@lksb.lt +370 600 80578

Kalinys

Yra daug istorijų apie šio pasaulio nelaimėlius. Ši istorija, kurią jums noriu papasakoti nėra apie nelaimėlį. Tiesiog kai kurie dalykai pakeičia žmogaus gyvenimo kryptį.
Štai – kalinys. Nuteistas už žiaurų nusikaltimą, mirtininkų eilėje laukiantis bausmės. Paskutinėmis dienomis sužino, kokius sunkumus jo motinai teko patirti. Dar būdama paauglė ji sužino besilaukianti kūdikio. Tai supratęs merginos vaikinas nori "pasiplauti", atsižadėti jos. Pasirodo ne jis to kūdikio tėvas. Tačiau vėliau apsigalvoja. Veda ją. Priima jos vaiką kaip savo. Šeima neturtinga. Gyvenimas pavojingas. Įtempta politinė situacija. Gimęs kūdikis, vos išlieka gyvas. Šeima priversta palikti gimtąjį sodžių, išvykti į kitą šalį.
Tai praeitis. Dabar jis jau vyras. Laukia mirties bausmės. Pasitraukti nėra kur. Nuosprendis neatšaukiamas.

Ar nepažįstate šio žmogaus?
Vyro vardas – Jėzus.
Kas jis toks šiandiena?

Jis, iš Nazareto. Dailidė. Paprasta žmogus. Kuriam joks kitas neprilygs. Ne vienam jis simbolis išminties, cinizmo, maišto, ar tiesiog ramybės. Jis skelbia paradoksus: vesdamas žmones iš sumaišties, įkvėpė aukotis, parodydamas pavyzdį ir sakydamas: "Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti". Toks pavyzdys pritraukia žmones, jie nori gyventi teisingai.
Joks kitas neturi tokių kreipinių kaip Jėzus. Nėra kito, kuris būtų vertas taip vadintis. Jis – Viešpats, Gelbėtojas, Šventasis. Jis Alfa ir Omega. Pirmasis ir Paskutinysis. Kilęs iš tėvo dailidės ir jaunutės paprastos mergaitės, įgijęs didingus titulus vyras. Jis tikrai Dievo Sūnus. Nėra abejonės.
Pagal žurnalą Lux, gruodis 2002 m.

Prieš keletą metų, Kalifornijos valstijoje, JAV, jauna moteris, kaltinama greičio viršijimu, stovėjo prieš teisėją teismo salėje. Teismas prasidėjo ir policininkas paliudijo jos bylą. Išklausęs jį teisėjas paklausė moters: "Kaip gali pasiteisinti?" Ji pagalvojo minutėlę ir pasakė: "Aš kalta, jūsų didenybe". Po to teisėjas pranešė savo nuosprendį: "Užmokėti $ 100 arba uždaryti į kalėjimą".

Tačiau po to įvyko nuostabus dalykas. Visiems teismo salėje matant teisėjas atsistojo, nusivilko savo mantiją, nulipo nuo savo pakylos ir užmokėjo pats jos baudą. Matote, šis teisėjas buvo jaunosios moters tėvas.

Teisėjas stovėjo prieš pasirinkimą. Jis mylėjo savo dukrą, tačiau tuo pat metu buvo teisingas teisėjas. Jis negalėjo pasakyti: "kadangi taip labai tave myliu, aš tau atleidžiu, gali eiti". Jeigu jis būtų taip pasielgęs, tuomet jis nebebūtų teisus. Jis būtų sulaužęs įstatymą.

Prieš 2000 metų Dievas tą patį padarė mums. Jis nužengė nuo savo sosto Danguje Savo Sūnaus Jėzaus Kristaus pavidalu tam, kad užmokėtų teismo baudą už visą žmoniją.

Dievas, būdamas teisus teisėjas, turėjo paskelbti visus mus kaltais. Nesvarbu, kaip Jis mus bemylėtų, Jis turėjo paskelbti nuosprendį - mirtis. Bet Jis kartu yra ir mylintis Tėvas: ir iš savo didelės meilės mums Jis užmokėjo mūsų skolą ir nupirko atleidimą mums visiems pats mirdamas ant kryžiaus už mus.

Niekas nėra tobulas. Biblija sako: "Nėra teisaus, nėra nė vieno" (Romiečiams 3,10) Mes visi nusidėjome. Aš nusidėjau, tu nusidėjai, visi mes nusidėjome. Aš tai žinau ir tu tai žinai.

Bloga naujiena yra ta, kad "Atpildas už nuodėmę - mirtis" (Jokūbo 1,15). Kadangi visi mes esame nusidėjėliai, tai tuo visi pasmerkėme save mirčiai. Dievas negali toleruoti nuodėmės. Todėl mirtis reiškia atskyrimą nuo Dievo, pragarą amžiams. Visi mes, tiesiogiai kalbant, esame ant mirties konvejerio. Tai baisu.

Bet geroji žinia yra tai, kad Dievas davė mums Savo viengimį sūnų Jėzų Kristų kaip užmokestį už mūsų nuodėmes. Jėzus Kristus numirė mūsų vietoje.

Andrius

Iš ŠUSKK kalėdinio vakaro gruodžio 16 d.