info@lksb.lt +370 600 80578

POSTS

Read our articles, deepen your knowledge of Christianity

LKSB-post-image

„Neteisingai nuteistas“

Holger Lahayne
Jėzaus teismo byla
LKSB-post-image

Adomas ir Ieva

Michael Reeves
"Krikščionims bibline bei teologine pra…
LKSB-post-image

Ką reiškia siekti teisingumo? (I)

Holger Lahayne
"Dievas įsako mums atspindėti Jo charak…
LKSB-post-image

Evangelijos formos

Tim Keller
"Evangeliją kažkas pavadino tvenkiniu,…
LKSB-post-image

Gandis pragare?

Holger Lahayne
Ar yra išganymas už Bažnyčios ribų? <br…
LKSB-post-image

Keiptauno įsipareigojimas (I)

Anželika Krikštaponienė
"Dievo misija išplaukia iš Dievo meilės…
LKSB-post-image

Kristaus paklusnumas ir mūsų išganymas

Holger Lahayne
"Kristus gyveno gyvenimą, kurį mes turė…
LKSB-post-image

Kvirino surašymas?

Carsten Peter Thiede
"Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augus…