info@lksb.lt +370 600 80578

POSTS

Read our articles, deepen your knowledge of Christianity

LKSB-post-image

Ką darytų Jėzus?

Holger Lahayne
Kas yra Evangelija ir kas ji nėra? (II)
LKSB-post-image

Kaip pateikti krikščioniškąjį tikėjimą m…

Francis A. Schaeffer
"Turime suprasti, kad nėra beprasmiškes…
LKSB-post-image

Kryžius ir krucifiksas

Ranald Macaulay
Kokią vietą krikščionio gyvenime užima…
LKSB-post-image

Čikagos pareiškimas apie Biblijos neklai…

Anželika Krikštaponienė
"Šventasis Raštas, paties Dievo Žodis,…
LKSB-post-image

Lietuvos dvasinis ir kultūrinis kraštova…

Holger Lahayne
Krikščioniškų bendruomenių ugdymo konfe…
LKSB-post-image

Lietuvos dvasinis ir kultūrinis kraštova…

Holger Lahayne
2013 metų Krikščioniškų bendruomenių ug…
LKSB-post-image

Pažinti Biblijos Dievą šių laikų pasauly…

Stanley J. Grenz
"Dabartinis pasaulis meta iššūkį mūsų t…
LKSB-post-image

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (III…

Holger Lahayne
"Sunku pasakyti, ar mes apskritai esame…