info@lksb.lt +370 600 80578

POSTS

Read our articles, deepen your knowledge of Christianity

LKSB-post-image

"Vienintelis Dievo Žodis, kurio mes klau…

Holger Lahayne
Barmeno teologiniam pareiškimui – 80 me…
LKSB-post-image

Neapykantos taikinys

Holger Lahayne
450-osioms Jono Kalvino mirties metinėm…
LKSB-post-image

Nepaklusti valdžiai?

Holger Lahayne
Nepaklusti valstybės įstatymams ir tvar…
LKSB-post-image

Didžiausias krikščionijos menas

Holger Lahayne
"Pagrindinė krikščionybės mintis yra la…
LKSB-post-image

Teisė, teisingumas ir Heidelbergo kateki…

Holger Lahayne
"Ar tu jau suvokei, kad Dievas visai ga…
LKSB-post-image

Bažnyčia, turime problemą

Tullian Tchividjian
"Vieni žmonės atmeta Evangeliją ir band…
LKSB-post-image

Tarp liberalizmo ir fundamentalizmo?

Holger Lahayne
Fundamentalizmo sąvoka yra praradusi sa…
LKSB-post-image

Keiptauno įsipareigojimas (IIb)

Anželika Krikštaponienė
Keiptauno raginimas veikti (tęsinys)