info@lksb.lt +370 600 80578

POSTS

Read our articles, deepen your knowledge of Christianity

LKSB-post-image

Šiuolaikinis žmogus ir jo mąstymo katego…

C.S. Lewis
"Vien tas faktas, kad šv. Paulius rašė…
LKSB-post-image

„Neteisingai nuteistas“

Holger Lahayne
Jėzaus teismo byla
LKSB-post-image

Adomas ir Ieva

Michael Reeves
"Krikščionims bibline bei teologine pra…
LKSB-post-image

Ką reiškia siekti teisingumo? (II)

Holger Lahayne
"Aš reikalauju, kad valstybė apsaugotų…
LKSB-post-image

Kristaus teisumas

Dietrich Bonhoeffer
"Jėzus Kristus vienintelis išpildo Įsta…
LKSB-post-image

Ką reiškia siekti teisingumo? (I)

Holger Lahayne
"Dievas įsako mums atspindėti Jo charak…
LKSB-post-image

Evangelijos formos

Tim Keller
"Evangeliją kažkas pavadino tvenkiniu,…
LKSB-post-image

Apie nešulinius asiliukus ir gailestingo…

Akvilė Širvaitytė
Ką rastume eilinio studento kuprinėje (…