info@lksb.lt +370 600 80578

LKSB istorija

Kiekviena istorija turi savo pradžią, ir LKSB – taip pat ne išimtis. Tačiau dar ir šiandien neaišku, kada LKSB gali švęsti gimtadienį, t. y. ką laikyti Bendrijos pradžia. Ar tai – pirmosios pažintys su studentais universitetuose, ar pirmoji grupelė, ar pirmasis darbuotojas? O gal pirmoji kažkieno malda? Kur yra tikroji pradžia?..

Kur kas paprasčiau, jei tiesiog prisimename žmones – juk Dievo darbas visada vyksta pašaukiant konkrečius žmones konkrečiu laiku. Pirmasis, dar LKSB „priešistorės“, žmogus yra Kanados lietuvė Sandra Raudys. Dar 1979 m. ji pirmą kartą atvyko į Lietuvą ir pradėjo bendrauti su studentais slapta dalydamasi Evangelija, parūpino biblijų. Ilgainiui susidarė naujai įtikėjusiųjų grupelė. Sandra pasakoja, kaip per vieną kelionės į Lietuvą metu ji baimingai laukė patikrinimo oro uoste – lagamine slėpėsi biblijos ir krikščioniškos muzikos įrašai. Tąkart Dievas apsaugojo neįprastai – tikrinusi moteris taip susidomėjo krepšyje rastais amerikietiškais madų žurnalais, kad net neatidarė lagamino...

1989 m. šveicaras Hansjorg Baldinger, literatūros mokslų magistras ir aktyvus VBG (Vereinigte Bibelgruppen – Biblijos grupių sąjunga) tarnautojas, aiškiai pajunta, kad Dievas kviečia jį keliauti į Lietuvą, dalytis Evangelija ir padėti įkurti IFES judėjimą. 1990 m. rugsėjį jis pirmą kartą atvyksta į Lietuvą, kur užmezga pirmuosius ryšius su bažnyčiomis. Vilniaus universitete Hansjorg skaito pirmąją viešą paskaitą, o 1991 m.  atsiranda pirmoji studentų Biblijos studijos grupelė. Birželį Hansjorg apsilanko Kaune, kur taip pat užmezga pirmuosius ryšius Vytauto Didžiojo universitete.

Ilgainiui aplankomi ir kiti didieji Lietuvos miestai: Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys; susitinkama su skirtingų bažnyčių vadovais. 1992 m. pirmaisiais LKSB veiklos koordinatoriais ir generaliniais sekretoriais tampa Jurgis ir Aušrinė Šečkai. Nors Aušrinė oficialiai nebuvo įdarbinta, ji lygiai taip pat kaip ir Jurgis darbavosi LKSB. Jurgiui ir Aušrinei padedant, organizuojami evangelistiniai renginiai universitetuose, vyksta Biblijos studijos, LKSB studentų stovyklos. 1993 m. liepą Kačerginėje, Vaivos ir Gintaro Butkų namuose, įvyksta pirmoji lyderių stovykla. Hansjorg manymu, būtent po šios stovyklos buvo galima pasakyti, kad LKSB iš tiesų egzistuoja. 1990–1999 m. Hansjorg Lietuvoje iš viso apsilanko apie 35 kartus, jo iniciatyva LKSB gauna šveicarų finansinę paramą.

1992–1996 m. gausūs studentų ir darbuotojų savanorių iš užsienio, Hansjorg prie to taip pat labai prisidėjo. 1992 m. vasarą atvyksta pirmoji trumpalaikė krikščionių studentų grupė iš Kanados. Grupei vadovauja Buff Cox, įkvėpta jau minėtosios Kanados lietuvės Sandros Raudys. 1993 m. rugsėjį kita kanadiečių komanda pirmą kartą atvyksta metams. Jai vadovauja Dorothy Kieft. Grupės tarnavimas buvo labai vaisingas – į LKSB jis įnešė daugiau stabilumo. Šeši pavieniai kanadiečiai savanoriai per šį laikotarpį atvyksta darbuotis ir gyventi tarp studentų Vilniuje ir Kaune. 1994 m. LKSB sulaukia norvegės Halldis Pollen, kuri dirbo mokytoja Kaune ir buvo tam tikra prasme dvasinė motina ir kanadiečiams, ir lietuviams.

1995–1999 m. LKSB istorijoje ypatingi tuo, kad auga vietinė iniciatyva. 1995–1996 m. atsiranda pirmieji darbuotojai kituose miestuose: Diana Meškauskaitė pradeda LKSB grupelę Klaipėdoje, Renata Mažeikaitė – Panevėžyje, Kaune ima dirbti Artūras Ulčinas. Tvirtėja organizacijos struktūra – suburiama pirmoji LKSB Patarėjų taryba (pirmininkas – Juras Grincevičius), buriasi baigusieji. Keletas iš jų pradeda finansiškai bei savanorišku darbu remti LKSB. 1997 m. studentams Šiauliuose savanoriškai tarnauti pradeda Rima Lahayne. Be to, Bendrija ima stiprėti ir įgyja juridinį organizacijos statusą – 1995 m. ji įregistruojama kaip nevyriausybinė organizacija, o 1999 m. Pasaulinėje asamblėjoje Seule oficialiai tampa IFES (International Fellowship of Evangelical Students) nare.

Nuo 1999 m. organizuojama evangelistinė anglų kalbos vasaros stovykla su studentų komanda iš Anglijos krikščionių studentų judėjimo. IFES savanoriai darbuotojai iš Anglijos atvyksta ir ilgalaikei misijai. Vyksta LKSB baigusiųjų susitikimai. Vis daugiau jų remia LKSB, auga iniciatyva savanoriauti. Išverčiama ir išleidžiama keletas knygų: Ada Lum „Kaip atrasti Jėzų“, John Stott „Kalno pamokslo žinia“, „Tapatybė“ (Morkaus evangelija) ir kt. Taip pat krikščionis studentus ugdyti skirta seminarų medžiaga: „Kaip tapti užkrečiančiu krikščioniu?“ ir „Lyderystės įvaizdžiai“. Nuolat publikuojami straipsniai LKSB tinklapyje, kuriame ištikimai tarnauja nuo 2001 m. prie LKSB prisijungęs Holger Lahayne.

Vasaros stovyklos pakeičiamos į misijų savaites universitete („Netikėtos studentų dienos“). 2013 m. rudenį įvyksta pirmoji 4 dienų universiteto misija VDU. 2014 m. į lietuvių k. išverčiamas ir išleidžiamas evangelistinis kursas „Ištirk krikščionybę“; prasideda „Morkaus dramos“ projektas. Tarybos iniciatyva parengtas ir išleistas leidinys su svarbiausiais LKSB tapatybės tekstais, skirtas studentams-nariams. 2017 m. pradėta nauja LKSB tarnystės kryptis – darbas su užsieniečiais studentais Kaune. Tęsiasi studentų grupių veikla didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

LKSB įkurti Dievas ypatingu būdu panaudojo skirtingų tautybių, kalbų ir kultūrų žmones: šveicarus, vokiečius, britus, danus, norvegus, kanadiečius, lietuvius ir kt. Tai rodo, kad Dievui ypač patinka įvairovė – per ją Viešpats įgyvendina savo planus. Negalime paminėti visų LKSB žmonių: savanorių, aktyvių studentų, patarėjų, rėmėjų... Tačiau žinome, kad skirtingu laikotarpiu skirtinguose miestuose nuolat buvo žmonių, kurių širdys troško, kad Evangelija pasiektų studentus – Dievas atsimena kiekvieną iš jų.