info@lksb.lt +370 600 80578

Apie LKSB lyderių savaitgalį

Balandžio 27 – 29 dienomis įvyko jau tradicija tapęs Lietuvos krikščionių studentų bendrijos (LKSB) organizuojamas studentų lyderių savaitgalis. Į Lentvario rajone esančią sodybą susibūrė krikščionys studentai iš įvairių Lietuvos miestų - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos – bei dalinosi savo patirtimis universitetuose bei netolimos ateities planais.

Tik atvykę studentai turėjo progos prisiminti dar taip neseniai vykusios velykinės evangelistinės konferencijos "Undivided2012" įspūdžiais. Konferencija vyko balandžio 5 – 10 dienomis Vengrijoje, Gyor mieste. Skirtingos savu individualumu studentų patirtys tikrai galėjo praturtinti kiekvieną besiklausantį.

Šio lyderių savaitgalio metu buvo pažvelgta į jau besibaigiančius mokslo metus. Iš įvairių miestų susibūręs jaunimas dalinosi savo asmeninio krikščioniško tikėjimo pamokomis. Buvo apžvelgtos bei įvertintos studentų grupelių veiklos universitetuose bei išklausomi pasiūlymai, kokius konkrečius žingsnius derėtų atlikti norint, kad LKSB galėtų vaisingiau atlikti savo misiją universitetuose - skelbti Jėzaus Evangeliją universitetuose žodžiais ir veiksmais.

Lyderių savaitgalis buvo tęsiamas kurso "Ištirk krikščionybę" pristatymu (org.k. Christianity Explored, http://www.christianityexplored.org/ ). Šis kursas artimiausiu metu bus parengtas lietuvių kalba ir galės būti praktiškai taikomas Lietuvos universitetuose. Kursas "Ištirk krikščionybę" yra skirtas daugiau netikintiems ar naujai įtikėjusiems žmonėms pristatyti ir paaiškinti, kas iš esmės yra krikščionybė.

Savaitgalio metu taip pat buvo padėti būsimos LKSB vasaros stovyklos pamatai. Jau yra aišku, kad būsima tarptautinė studentų stovykla vyks birželio 26 – 29 dienomis. Tai bus plaustų žygis pavadinimu "Irkis į gilumą". Šiais metais taip pat sulauksime krikščionių studentų komandos iš Didžiosios Britanijos. Daugiau informacijos apie stovyklą bus suteikta artimiausiu metu.

Reikia prisipažinti, jog šis lyderių savaitgalis buvo išskirtinis veiklos programos turiningumu. Vis dėlto negaliu neužsiminti ir apie savo asmenines patirtis, išgyventas šio savaitgalio metu...

Tiek šeštadienio, tiek sekmadienio rytais buvome vedami prie Dievo Žodžio skaitymo, klausymo ir maldos. Klausėmės 8 - tos psalmės žodžių, kalbančių apie Dievo didybę ir žmogaus vertingumą. Buvome vedami prie supratimo, jog mūsų, žmonių, vertingumas kyla iš paties Kūrėjo didingumo. Kad mes esame "šlove bei garbe apvainikuojami" Jo dėka, o tai ir yra mūsų žmogiškumo esmė. Sekmadienio rytmetį buvome paskatinti suprasti bei priimti, jog mūsų, taip didžiai įvertintų Dievo ir kartu Kristaus mokinių, neišvengiamai lauks išmėginimai. Kaip Kristaus apaštalai jų sulaukė savo tarnystės metu, taip išbandymų neišvengsime ir mes. Tiesą sakant, išmėginimai ir yra ženklas, rodantis, kad einame tinkama kryptimi.

Belieka viltis, jog šio savaitgalio metu išgyventi įspūdžiai bei pamąstymai padės mums, krikščionims studentams, toliau vaisingai darbuotis Dievo laukuose Jo malonės dėka.

Gediminas Zelvaras, MRU studentų grupės lyderis

{img:778}