info@lksb.lt +370 600 80578

Didelių pokyčių pradžia

Spalio 10 dieną Mykolo Romerio universitete (MRU) įvyko akademiniai debatai, kurie vadinosi taip: "ar Dievas egzistuoja?". MRU, Viešojo administravimo 4 kurso studentas Vincas ir Vilniaus universiteto, Biochemijos 4 kurso studentas Dalius mėgino ginti du priešingus požiūrius. Debatuose buvo paliesti tikslingo pasaulio sukūrimo, savaiminio jo atsiradimo ar evoliucinio išsivystymo klausimai. Taip pat buvo plačiau nagrinėtas moralinio blogio klausimas. Pagrindiniai debatų dalyviai, pakeisdami vienas kitą, išdėstė savo požiūrį į Dievo egzistavimo galimybę, atsakė į oponento kritiką bei atsakinėjo į gausiai susirinkusios studentų auditorijos klausimus.

Reikia pripažinti, jog tokio pobūdžio debatai yra neeilinis įvykis akademiniame šalies gyvenime. Tikrai nestokojama debatų klubų, kuriuose yra nagrinėjami aktualūs politiniai, socialiniai klausimai. Be to, yra ir nemažai krikščionių, kurie dalyvauja tokių akademinių pokalbių metu. Bet užtat nevyksta diskusijų esminiais religijos klausimais. Neišeinama, taip sakant, į religinę, metafizinę erdvę. Tad šie debatai pasitarnaus kaip deramas precedentas, leisiantis išeiti į minėtas erdves. Juk fundamentaliai nepagrindę, kuo ir kodėl tikime ar begalime teisingai ir logiškai išvesti iš to išeinančius socialinius, politinius klausimus? Tad tai, jog prabėgus kiek daugiau nei 20 metų po nepriklausomybės atgavimo sukame būtent šiuo keliu, ženklina didelių pokyčių pradžią.

Įvykusių debatų prasmę reikėtų vertinti štai kokiu aspektu. Svarbiausia yra ne tai, kiek įtikinamai kalbėjo vienas ar kitas debatų dalyvis, nors neatsižvelgti į jų argumentų turinį būtų neapdairu ir neprotinga. Svarbiausia yra tai, kad yra kuriamas precedentas alternatyviai akademinio dialogo erdvei. Ši dialogo erdvė pasižymi štai kuo: pagarba kitam ir kitokius įsitikinimus turinčiam asmeniui, galimybė išsakyti tai, ką iš tikrųjų galvoji ir studijuojančios jaunuomenės įtraukimas į kultūringą, bet kartu ir dalykišką akademinį kalbėjimą. Krikščionims tai papildoma galimybė reflektuoti ir tikrinti savąjį tikėjimą, jį apnikus naujų abejonių gausai.
Pirmas žingsnis žengtas. Kas toliau?

Gediminas Zelvaras


Kelios vakaro foto akimirkos

{img:839}

{img:833}

{img:836}

{img:834}
Studentas Vincas

{img:835}
Studentas Dalius

{img:837}
Klausimus kalbėtojams užduodanti publika


Už nuotraukas dėkojame studentei Karolinai!