info@lksb.lt +370 600 80578

Džiaugsmas. Koks jis?

Tęsiame 4 advento savaičių "ėjimą". Kiekvieną savaitę paimame vieną iš svarbių temų - viltis, taika, džiaugsmas, meilė - bei keliame klausimą kaip tai siejasi su Kalėdomis ir Jėzaus atėjimu į mūsų pasaulį. 

Šios temos ir Rašto nuorodos parengtos pagal BibleProject Biblijos skaitymo planą "BibleProject | Advento apmąstymai". Rekomenduojame asmeniškai ar su šeimos nariais prisijungti prie šio Biblijos skaitymo plano. Šį planą nemokamai ir lietuvių k. galima rasti per BibleApp programėlę.

 

3-oji savaitė. DŽIAUGSMAS

Pažiūrėkime trumpą filmuką.


Biblijos skaitinys 
(20 diena iš Advento apmąstymai plano skaitinių)

Jėzus savo sekėjus moko: „Kai žmonės jus atmeta ar persekioja dėl to, kad sekate manimi, džiūgaukite, būkite labai laimingi, nes didis yra jūsų atlygis danguje.“ Iš Jėzaus pamokymo suprantame, kad tikras džiaugsmas gali atlaikyti ir sunkiausias aplinkybes, mat jis nuo jų nepriklauso, o remiasi Dievo pažadais žmonėms dėl jų amžinos ateities.Skaitykime: 

Mato 5, 11–12

11 Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus šmeižia ir persekioja bei meluodami visaip piktžodžiauja.
12 Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Juk lygiai taip persekiojo ir iki jūsų buvusius pranašus“.

 

Apaštalų darbų 13, 43–52

43 Sinagogos susirinkimui pasibaigus, daugelis žydų ir pamaldžių prozelitų sekė Paulių ir Barnabą, kurie, kalbėdami jiems, įtikinėjo pasilikti Dievo malonėje.
44 Kitą sabatą beveik visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio.
45 Išvydusius tokias minias žydus apėmė pavydas, ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti tam, ką kalbėjo Paulius.
46 Bet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Bet kadangi jūs Jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai štai mes kreipiamės į pagonis.
47 Nes taip mums liepė Viešpats: ‘Paskyriau Tave, kad būtum šviesa pagonims, kad būtumei išgelbėjimu iki pat žemės pakraščių’ „.
48 Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Viešpaties žodį; ir įtikėjo visi skirtieji amžinajam gyvenimui.
49 Ir Viešpaties žodis pasklido po visą kraštą.
50 Bet žydai, sukurstę pamaldžias bei gerbiamas moteris ir įtakingus miesto piliečius, sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių.
51 O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikonijų.
52 Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios.

 

Hebrajams 12, 1–3

1 Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse,
2 žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.
3 Apsvarstykite, kaip Jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte savo sielomis!Apmąstykime:

Remdamiesi šiomis ištraukomis atsakykite, kaip džiaugsmas gali būti išlaikytas net ir skaudžiausiose bei grėsmingiausiose aplinkybėse?

 

Skirkite laiko peržvelgti Hebrajams 12, 1–3. Jėzus gebėjo ištverti didį skausmą, nes už savo kančių įžvelgė didesnį džiaugsmą. Šioje ištraukoje Jėzaus sekėjai kviečiami ištverti sunkumus, sutelkdami savo žvilgsnius į Jėzų. Jis tampa džiaugsmu, kuris atsiduria tiesiai prieš juos. Ką „sutelkti žvilgsnį į Jėzų“ reiškia realiai?

 

Paverskite savo apmąstymus malda Dievui, išsiliejančia tiesiai iš jūsų širdžių.