info@lksb.lt +370 600 80578

IFES maldos naujienos. Šiaurės Afrika: ypatingas bendravimas

Brangūs draugai,

Šią savaitę prisijunkite prie mūsų šlovindami Dievą už Jo darbą tarp Šiaurės Afrikos studentų. Nepaisant sunkumų ir pasipriešinimo krikščionys studentai tvirtai laikosi Dievo ir energingai liudija Jėzų Kristų ten, kur Dievas juos siunčia. Džamilis, dalinasi istorija apie Dievo ištikimybę ir jėgą visų tų sunkių aplinkybių metu.

"Kalėdų metu studentų grupė Šiaurės Afrikoje norėjo švęsti Viešpaties ir Gelbėtojo atėjimą į šį pasaulį, susirinkti kartu vienoje vietoje ir turėti ypatingą bendrystės laiką. Jie rado namą už miesto ribų, kur galėtų susitikti. Susitikimo dieną jie atvažiavo ten ir atsargiai įėjo į namą – jeigu apie jų susitikimą kas nors sužinotų, tai sukeltų jiems pavojų.

Tačiau nepaisant visų atsargumo priemonių, tapo žinoma, kad jie ten susirinko. Netrukus po to, kai jie pradėjo švęsti, žmonių grupė susirinko lauke, apsupdama namą, ir pradėjo grasinti krikščionims studentams, šaukdami ir trankydami duris. Studentai buvo labai išsigandę ir bijojo dėl savo gyvybių.

Šios nelaimės metu jie visi kartu meldėsi laikydamiesi už rankų ir prašydami Dievo išsklaidyti minią. Kai tik jie baigė melstis, didžiulė liūtis su audra privertė žmones lauke išsiskirstyti. Tai buvo toks nuostabus atsakymas į maldą! Šlovinkime Dievą už Jo nuostabius darbus ir už tai, kokiais nuostabiais būdais Jis padeda Savo žmonėms tęsti darbą, kurį Jis paskyrė jiems atlikti!"


Taip pat prašome melstis už kiekvieną krikščionį studentą, kad pasitikėtų Viešpačiu visais atžvilgiais visose aplinkybėse, kai jie prisimena "kokius nuostabius darbus jis yra padaręs, kokius ženklus ir kokius nuosprendžius jis yra paskelbęs". (1 Metraščių 16:12)

Ačiū už tai, kad meldžiatės kartu su mumis ir telaimina jus Dievas!

Versta savanorių suburtų Facebook.com pagalba.