info@lksb.lt +370 600 80578

Interviu: Kaziukas

Kaip tu atradai LKSB?

Inga, studentė iš LKSB pakvietė mane, kai mano tėvų namuose vyko LKSB stovykla.

Kuo LKSB tau yra svarbi? Ir kodėl?

Tai bendruomenė, kuri yra krikščionių bendruomenė universitete tikrąją to žodžio prasme. Tai yra bendruomenė studentų, kurie nori pažinti tiesą ir ieško atsakymų. Tai draugai. Niekur kitur aš šių dalykų neradau, todėl man LKSB yra svarbi.

Kodėl krikščionių studentų bendrija universitete? Juk bažnyčia yra ta vieta kur krikščionys susiburia.

Nes čia galima susiburti ne tik iš savo bažnyčios, bet iš įvairių bažnyčių ir čia galima dalintis evangelija su studentais, kurie į bažnyčią niekada gyvenime nėra atėję. Pagalvokim, kas geriau supranta studentus už pačius studentus?

Kaip tu galvoji ar verta kitiems studentams kurie yra krikščionys skirti nors kiek laiko ir dėmesio LKSB? Kodėl?

Manau tikrai verta, nes tai labai gera vieta studijuoti Biblija, pažinti krikščionis iš kitų bendruomenių, susirasti draugų, įgauti lyderystės žinių ir praktikos, čia galima su kitais studentais skelbti Gerąją Naujieną tiems, kurie yra tokie kaip tu - studentai.