info@lksb.lt +370 600 80578

Kam rūpi Europa?

10 tezių, pagrindžiančių krikščionių būtinumą dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose

1. Krikščionys yra tikri europiečiai

Tarp pirmųjų Europos suvienijimo iniciatorių buvo nemažai krikščionių kaip R. Schumanas, A. deGasparis. Jų iniciatyvos buvo grįstos krikščioniškomis nuostatomis: tarp Europos tautų daugiau neturi kilti karas; negali išsiskirti ir imti dominuoti viena politinė jėga, kuri keltų grėsmę kitoms valstybėms. Jų vizija – Europa kaip valstybių, išlaikančių nacionalinį identitetą sąjunga, skirta tarpusavio bendradarbiavimui ir pagalbai.

Krikščionys yra patrijotai, bet ne nacionalistai. Nei tauta, nei valstybė nėra aukščiausia vertybė. Yra daugybė dalykų, mus siejančių su kitomis tautomis, ir vienas iš jų yra tikėjimas. Tas pats tikėjimas ir tas pats krikščioniškas paveldas. Krikščionims turi būti svarbu ir Europos valstybių, ir brolių krikščionių likimas.

2. Europos likimas yra ir krikščionių likimas

ES jau dabar daro didelę įtaką Lietuvos gyvenimui. Ateityje ji tik didės, ir didės Europos Parlamento įtaka, kai įsigalios Europos Konstitucija. Briuselio, Strasbūro sprendimai veikia mūsų kasdienybę, mūsų krikščionišką gyvenimą, mūsų bei visas Europos krikščionių bendruomenes. Dievas mus ragina rūpintis valstybių gerove (Jer 29, 7), tai reiškia, rūpintis gera, teisinga ir išmintinga miesto, valstybės bei visos Eurpos politika, "nes jo [miesto] gerovė – jūsų gerovė".

3. Krikščionys meldžiasi už Europą

Krikščionys raginami gerbti visas valdžias (Rom 13, 1–7) ir melstis už jas (1 Tim 2, 1–4). Už visas valdžias – miesto, šalies, taip pat ir Europos Sąjungos! Krikščionys turi melstis už savo tikėjimo brolius ir sesris, dirbančius Europos Parlamente Briuselyje bei Strasbūre. Jie turi dvasiškai remti darbą visų bažnyčių sąjungų, krikščioniškų organizacijų ir misijų, kurios Briuselyje vykdo svarbią lobistinę veiklą. Europos reikalai rūpi tiems, kurie už Europą meldžiasi!

4. Krikščionys yra druska ir šviesa Europoje

Kalno pamoksle Jėzus ragina krikščionis gyventi ne sau, o būti "druska ir šviesa", rūpintis visuomenės išsaugojimu bei atnaujinimu (Mt 5, 13–16). Jėzus primygtinai kviečia veikti atvirai ir matomai visų žmonių labui, taip pat ir visos Europos: "Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje".
(Žr. T. Schirrmacherio "Jūs – žemės druska" – 35 priežastys, dėl kurių krikščionys turi dalyvauti mūsų visuomenės atnaujinime, LKSB straipsnių archyvas internete, http://www.lksb.lt ).

5. Krikščionys renka į Europos Parlamentą dievobaimingus vyrus ir moteris

Politika ir Europoje yra nešvarus reikalas. Tačiau ne todėl, kad gadina žmogaus charakterį, bet dėlto, kad jį būtent atskleidžia. Kuo daugiau dievobaimingų vyrų ir moterų dirbs ES institucijose, tuo sąžiningiau ir atsakingiau ten bus atliekamas darbas. Jei krikščionys nebalsuos už tokius asmenis, tai kokie žmonės pateks į ES Parlamentą? Kaip gi gali būti išrinkti tikintys žmonės, jei jų nerinks net patys tikintieji?

6. Krikščionys kritikuoja ES, kad ji pasikeistų į gerą

Krikščionys kritiškai vertina valstybę, nes ji nėra tobula ir visada turi trūkumų. Lygiai tas pats galioja ir Europos Sąjungai bei jos institucijoms. Tačiau krikščionys kritikuoja valstybę ne tam, kad ją sumenkintų, o tam, kad ji keistųsi į gerą. Todėl krikščionys balsuoja už tuos kandidatus, kurie pasisako už konstruktyvią kritiką, dialogą bei kompromisus.

7. Krikščionys stengiasi, kad Dievo vardas būtų minimas ES Konstitucijoje

Krikščionys renka ne tuos kanditus, kurie pasirengę kovoti tik už Lietuvai naudingus reikalus. Krikščionys renka tuos kanditus, kuriems rūpi visos Europos gerovė ir kuriems svarbu Dievo vardo paminėjimas naujoje Eurpos Sąjungos Konstitucijoje. Nes Dievo vardo minėjimas parodo, kad ši organizacija pripažįsta aukštesnę jėgą, kuriai jaučiasi atsakinga ir paklūsta pagrindinėms jos tiesoms.

8. Krikščionys rūpinasi santuokos ir šeimos išsaugojimu Europoje

Krikščionys, dirbantys ES struktūrose rūpinasi, kad būtų gerbiama, ginama, akcentuojama Dievo sukurta institucija – šeima. Konkrečiai jie daro įtaką, pavyzdžiui, tvirtindami kovos su pornografija, internetinės apsaugos nuostatas, įtakoja bandymus įteisinti visoje Europoje homoseksualių porų lygiateisiškumą.

9. Krikščionys rūpinasi žmogaus teisėmis Europoje

Europos Parlamentas tvirtina svarbias, visoje ES galiojančias nuostatas dėl žmogaus teisių. Labai svarbu, kad kuo garsesnis krikščionių balsas būtų sprendimuose dėl eutanazijos, kamieninių ląstelių tyrimų, bioetikos, neįgaliųjų apsaugos ir t. t. Prie Briuselyje bei Strasbūre aptariamų ir krikščionims labai aktualių temų priklauso dar ir gyvybės apsaugos, abortų, pabėgėlių, persekiojamų žmonių, religinių bendruomenių teisių klausimai. Kova už žmogaus teises pirmiausiai vykdoma Briuselyje!

10. Krikščionys nedalyvauja ginčuose apie tariamą ES apokaliptinį pobūdį

Jau keli dešimtmečiai nerimsta krikščionių spėlionės dėl to, ar tik ES nebus Apreiškimo knygoje išpranašauta antikristo supervalstybė. Tačiau ne krikščionių reikalas lysti į Dievo ateities planus. Mums neduota galios žinoti, koks bus Europos kelias ir kuo ji taps po daugelio metų. Kiekvienoje valstybėje, nesvarbu, ar demokratiškoje, ar diktatoriškoje, ar JAV, ar ES, ar Lietuvoje – kievienoje gali atsirasti šėtoniškų bruožų. Šiandien krikščionių pareiga yra atlikti tai, ką galima ir ką reikia: dalyvauti rinkimuose ir taip įtakoti politinius procesus.

Internete jūs galite rasti:

Europos Parlamentas http://www.europarl.eu.int/
Europos Sąjungos portalas europa.eu.int/
Europos komitetas http://www.euro.lt/
Europos informacijos centras eic.euro.lt/
LR Seimo Europos reikalų komiteto informacinis centras http://www.eic.lrs.lt/
Kandidatai į Europos Parlamentą http://www.vrk.lt/rinkimai/2004/euro/kandidatai/part_sar_l_18.htm
Hope for Europe (Europos Evangelikų Aljanso iniciatyva) http://www.hfe.org/
EU observer – for the latest EU related news euobserver.com/

Kai kurių partijų rinkimų programos
Socdemų: http://www.lsdp.lt/?-1253494672
Liberalcentristų: http://www.lics.lt/europarlamentas.php
VNDS: http://www.vnds.lt/?name=texts&act=show&do=57
Tėvynės sąjungos: http://www.tsajunga.lt/?61409915
Naujosios sąjungos: http://www.nsajunga.lt/Default.asp?DL=L&TopicID=129
Darbo partijos: dar nėra

Žr. "Lietuvos vyskupų Konferencija: Rinkimuose reikalingas įžvalgumas ir apdairumas, o svarbiausia – savo pilietinių pareigų suvokimas"
http://www.bernardinai.lt/index.php?s_id=145&exp=1&n_id=6090

Žr. ir Irenos Vaišvilaitės straipsnius "Ar verta į Europos Parlamentą rinkti 'specialistus’?" http://www.dpi.lt/analyses/review.php?articleID=0000000160
"Ko tikėtis iš Europos parlamentarų?"
http://www.bernardinai.lt/index.php?s_id=171&exp=1&n_id=7777
"25 būdai rinkti Europos Parlamentą"
http://www.bernardinai.lt/index.php?s_id=198&exp=1&n_id=7834