info@lksb.lt +370 600 80578

Kas ir kokia yra taika?

 

Pradėjome 4 advento savaičių "ėjimą". Kiekvieną savaitę paimame vieną iš svarbių temų - viltis, taika, džiaugsmas, meilė - bei keliame klausimą kaip tai siejasi su Kalėdomis ir Jėzaus atėjimu į mūsų pasaulį. 

Šios temos ir Rašto nuorodos parengtos pagal BibleProject Biblijos skaitymo planą "BibleProject | Advento apmąstymai". Rekomenduojame asmeniškai ar su šeimos nariais prisijungti prie šio Biblijos skaitymo plano. Šį planą nemokamai ir lietuvių k. galima rasti per BibleApp programėlę.

 

2-oji savaitė. TAIKA

 

Pažiūrėkime trumpą filmuką.


Biblijos skaitinys 
(11 diena iš Advento apmąstymai plano skaitinių)

Pranašas Izaijas laukė atvykimo Taikos ir Ramybės Karaliaus, kurio valdžia vestų amžinojo „shalom“ link. Izaijo žodžiai buvo išpildyti kartu su Jėzaus atėjimu. Štai kodėl taip svarbu, kad angelai Jėzaus gimimą apibūdino, kaip „ramybę žemėje“.

 

Skaitykime: 

Luko 2, 8–20

8 Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą.
9 Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando,
10 bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai.
11 Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus.
12 Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą ir paguldytą ėdžiose“.
13 Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivija, šlovinanti Dievą:
14 „Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms!“
15 Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjosi: „Eikime į Betliejų ir pažiūrėkime, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“.
16 Jie nuskubėjo ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose.
17 Pamatę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį.
18 Visi, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu.
19 Marija įsiminė visus šiuos žodžius, dėdamasi juos širdin.
20 Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta.

 

Apmąstykime:

Kaip manote, kodėl Dievas paskelbė Karaliaus atėjimą niekam nežinomiems piemenims? Ką tai pasako apie Dievą ir Jo Karalystę? 

 

Įsivaizduokite, kad tą naktį esate kartu su piemenimis. Kaip jaustumėtės? Kaip reaguotumėte?

 

Atkreipkite dėmesį į žodžius „aukščiausias“ ir „žemė“. Kas nusileido iš dangaus aukštybių į žemę, kai gimė Jėzus? Kodėl tai yra gera naujiena? Tegul jūsų apmąstymai paskatina nuostabos ir dėkingumo kupiną maldą.