info@lksb.lt +370 600 80578

Kokia meilės reikšmė Biblijoje?

Paskutinė advento savaitė. Kiekvieną savaitę paimame vieną iš svarbių temų - viltis, taika, džiaugsmas, meilė - bei keliame klausimą kaip tai siejasi su Kalėdomis ir Jėzaus atėjimu į mūsų pasaulį. 

Šios temos ir Rašto nuorodos parengtos pagal BibleProject Biblijos skaitymo planą "BibleProject | Advento apmąstymai". Rekomenduojame asmeniškai ar su šeimos nariais prisijungti prie šio Biblijos skaitymo plano. Šį planą nemokamai ir lietuvių k. galima rasti per BibleApp programėlę.

 

4-oji savaitė. MEILĖ

Pažiūrėkime trumpą filmuką.


Biblijos skaitinys 
(pagal 23 dienos iš Advento apmąstymai plano skaitinių)

Kai Jėzus buvo paklaustas apie svarbiausią įsakymą Senajame Testamente, arba Hebrajų Biblijoje, Jis atsakė citata iš senovinės maldos, vadinamos „Shema“: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi“. Tačiau tai dar ne viskas. Jėzus greitai pridūrė, kad dar vienas įsakymas iš Hebrajų Biblijos – taip pat svarbiausias: „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Tai kuris įsakymas pats svarbiausias? Pasak Jėzaus, abu yra esmiškai svarbūs, nes pirmasis negali būti įgyvendintas be paklusimo antrajam. Jie vienas nuo kito neatsiejami. Asmens meilė Dievui išreiškiama meile žmonėms.

 

Skaitykime: 

Morkaus 12, 28–31

28 Vienas iš Rašto žinovų, girdėjęs juos besiginčijant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė Jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“
29 Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats;
30 tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis’, – tai pirmasis įsakymas.
31 Antrasis panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu“.

 

Pakartoto Įstatymo 6, 3-7

3 Klausyk, Izraeli, ir rūpestingai vykdyk, ką Viešpats įsako; tuomet tau gerai seksis ir tu labai išsiplėsi, kaip Viešpats, tavo tėvų Dievas, pažadėjo tau, pienu ir medumi plūstančioje šalyje.
4 Klausyk, Izraeli! Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Dievas!
5 Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.
6 Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;
7 mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

 

Kunigų 19, 13-18

13 Nespauskite ir neišnaudokite savo artimo. Samdinio algos nesulaikykite iki ryto.
14 Nekeikite kurčio ir nedėkite kliūties aklajam ant kelio, bet bijokite Dievo, nes Aš esu Viešpats.
15 Teisme teiskite teisingai, neatsižvelgdami, ar tai beturtis, ar žymus asmuo.
16 Neliežuvaukite, vaikščiodami tarp savųjų. Netykokite savo artimo kraujo. Aš esu Viešpats.
17 Nelaikykite širdyje neapykantos prieš savo brolį. Sudrauskite savo artimą, kad jums nebūtų nuodėmės dėl jo.
18 Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Mylėkite savo artimą kaip patys save. Aš esu Viešpats.

 

Apmąstykime:

Atkreipkite dėmesį į Jėzaus žodžius iškart po Jo citatos iš Hebrajų Biblijos apie didžiausią įsakymą. Kokie klausimai, mintys ar jausmai kyla apmąstant Jo žodžius? Kaip meilė Dievui siejasi su meile artimui?

 

Dar kartą peržvelkite ištraukas iš Pakartoto Įstatymo ir Kunigų knygų. Ką pastebite? Kokią įtaką tai daro jums šiandien?

 

Paverskite savo apmąstymus malda Dievui, išsiliejančia iš jūsų širdžių.