info@lksb.lt +370 600 80578

Kokia yra viltis Biblijoje?

Pradedame 4 advento savaičių "ėjimą". Kiekvieną kartą paimsime vieną iš svarbių temų - viltis, taika, džiaugsmas, meilė - bei kelsim klausimą kaip tai siejasi su Kalėdomis ir Jėzaus atėjimu į mūsų pasaulį. 

Šios temos ir Rašto nuorodos parengtos pagal BibleProject Biblijos skaitymo planą "BibleProject | Advento apmąstymai". Rekomenduojame asmeniškai ar su šeimos nariais prisijungti prie šio Biblijos skaitymo plano. Šį planą nemokamai ir lietuvių k. galima rasti per BibleApp programėlę.

 

1-oji savaitė. VILTIS

Pažiūrėkime trumpą filmuką.

 

Biblijos skaitinys (2 diena iš Advento apmąstymai plano skaitinių)

 

Dievo charakteris yra tas pagrindas, kuriuo remiasi biblinė viltis. Būtent tai padeda tikėti, kad ateitis bus geresnė nei dabartis. Kuo geriau žmogus pažįsta Dievo charakterį, tuo daugiau vilties jis turi.

 

 

Psalmė 130

1 Iš gilybės šaukiuos Tavęs, Viešpatie!

2 Viešpatie, išgirsk mano balsą! Tegul Tavo ausys išgirsta mano maldavimus.

3 Viešpatie, jei Tu neatleisi kalčių, kas, Viešpatie, išsilaikys?

4 Bet Tu atleidi nuodėmes, kad Tavęs bijotų.

5 Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi.

6 Mano siela laukia Viešpaties labiau, kaip sargybiniai laukia ryto.

7 Tegu Izraelis viliasi Viešpačiu, nes Viešpats yra gailestingas ir Jo išvadavimas didis.

8 Jis išvaduos Izraelį iš visų jo nedorybių.

 

Apmąstykime

Ką psalmininkas kalba apie Dievo charakterį?

Ką jūs galvojate apie Dievo charakterį?

Ką, psalmininko įsitikinimu, Dievas padarys dėl Izraelio?

Ką, jūsų įsitikinimu, Dievas padarys dėl jūsų ir jūsų bendruomenės?

 

Kaip Dievo atleidžiančią meilę norėtumėte pamatyti veikiant jūsų gyvenime ir jūsų bendruomenėje šią savaitę? Čia ir dabar paverskite savo atsakymą į šį klausimą malda. Jis klausosi.