info@lksb.lt +370 600 80578

Kūrimas, Dievo kūryba! Ir kokie žmonės gali būti kūrybingi!

"Kūrimas, Dievo kūryba! Ir kokie žmonės gali būti kūrybingi! Esame sukurti pagal Dievo paveikslą!",- su džiaugsmu dalinosi
Undivided2012 konferencijos dalyvė Gerda (Kretinga)


Undivided2012 konferencijos metu buvo nuostabių progų šlovinti ir dėkoti Dievui naudojant Jo suteiktas dovanas ir gabumus: dalyvauti foto konkurse, naudoti įvairias kūrybinės išraiškos priemones apmąstymų grupelėse ir maldos kambariuose. Tai tik trupiniai to, ką patyrėme ir pavyko užfiksuoti, ir tuo norime pasidalinti su jumis!


"Kokios šių dienų stabmeldystės apraiškos? Kas yra stabmeldystė tavo akimis?", – klausė foto konkurso rengėjai. Studentai dar prieš konferenciją galėjo siųsti savo foto darbus. Štai ką įžvelgė Vitalijus ir Gerda - dviejų konkurso dalyvių lietuvaičių nuotraukos.

Vitalijus (Vilnius):
Žmonės labai daug mąsto apie įvairių darbų atlikimo terminus, ką ir iki kada turi ką nors padaryti. Dėl to užmiršta skirti laiko Dievui; tikėjimas silpsta.
{img:764}


Gerda (Kretinga):
Šešėlių pasaulyje.
Iškreiptas pasaulis - kai žvelgi į tamsius vandenis, tik šešėliai ir atspindžiai.

{img:765}


Visa yra mano rankose.
Šiandien stabmeldystė kyla iš mąstymo, jog viskas yra tavo rankose ir gali tai paimti. Tai jėgos stabas, visa ko turėjimo stabas.

{img:766}


Kas pirmas?
Galbūt šį nuotrauka neatspindi stabmeldystės. Bet iškelia klausimą dėl stabmeldystės.

{img:767}Maldos kambarys – kūryba Dievui
Konferencijos dalyvių piešiniai – atsakas į girdėtą dienos žinią
{img:768}Ir pabaigai - Undivided2012 konferencijos metu sukurtas eilėraštis

Pirmos septynios dienos
(apmąstant Dievo kūrybą)

Žodis, kurs tapo gyvybe -
Iš Dvasios dvelkiančios mum -
Dar kai nereikėjo ašarų laistyt žemės -
Vandenys riaumojo Dievui muzika.
Viskas tilpo į viena melodiją,
kai Dievas tarė naujos giesmės akordą:
"Tebūnie šviesa!".
Nauja melodija suskambo ir dienos pradėjo eiti pirmyn.
Vanduo dar labiau skambėjo -
Dievas mintį dar turėjo -
Štai žodis tapęs tiesa antrą dieną:
"Tebūna skliautas tarp vandenų,
ir teatskiria vandenis nuo vandenų".

Vanduo iš džiaugsmo skraidyt pradėjo -
Taip meilėj muzika skambėjo -
Štai vėl melodijos pritrūko -
Dievas tarė: "Tebūnie sutelkti vandenis po dangumi ir tepasirodo sausuma".

Angelai nežinia kada sukurti
Svarstė sau, kas bus toliau.
Tik dar garsiau orkestre giedojo Dievui,
Kai šis vėl natų pritrūkęs užrašė:
"Teželdina žemė augmeniją".
Tuomet žaliai suskambo sodai,
Sausumoj ir tarp vandenų,
nes maloningas Dievas pamilo mus.

Tik štai vėl pasuko gerumo žvilgsnį žemei.
Kokių dalykų dar ištars!
Pamilęs žemę nenustojo grožėtis ja:
"Tebūnie šviesuliai dangau skliaute,
dienai nuo nakties atskirti".

Meilė augo ir išaugo-
Kai penktą dieną nepailsęs
dar žodžiu gyvybės savo
Meile gyvas būtybes išalsavo.

Kai orkestre jau atrodė nieko nebetrūksta
Muzika skambėjo prakilnume
Dievas tarė: "Padarykime žmogų pagal mūsų panašumą".
Tuomet -
Žmogus meilėj neišpasakytoje Viešpačiui atmerkė akis.

Gerda Tėvelytė