info@lksb.lt +370 600 80578

LKSB nacionalinė konferencija

Lietuvos krikščionių studentų bendrijos
nacionalinės konferencijos

"Krikščionis šiuolaikiniame pasaulyje"

PROGRAMA


2011 m. kovo 4–5 d.
VDU Centriniuose rūmuose (Daukanto 28, Kaunas)

Pagrindinis judėjimo tikslas – stiprinti Lietuvos universitetų studentų krikščionišką pasaulėžiūrą ir gyvenseną, ugdyti aktyvius ir atsakingus, tvirtus dvasinius ir moralinius įsitikinimus turinčius visuomenės narius. LKSB – tarptautinės evangelinių studentų bendrijos IFES (International Fellowship of Evangelical Students) narė.

Kovo 4 d. (penktadienis), VDU Centriniuose rūmuose (Daukanto 28), 101 auditorija

18.00–21.00 Sveikinimo žodis
Įvadas į filmą (Holger Lahayne, EBI)
Filmo "Elijaus knyga" peržiūra ir aptarimas
(Book of Eli, 2010, rež. Albert Hughes, angl. k. su titrais)

Kovo 5 d. (šeštadienis), VDU Centriniuose rūmuose (Daukanto 28), 105 auditorija

10.00– 11.30 Bendrijos narių visuotinis susirinkimas
[10.00– 10.15 Bendrijos narių ir atstovaujamų balsų registracija.
10.15– 10.50 Praėjusių metų organizacijos veiklos aptarimas
10.50–11.30 Tarybos narių rinkimas. Malda ]

11.30- 12.30 Pietūs

Konferencija. Pranešimai tema "Krikščionis šiuolaikiniame pasaulyje"

13.00–13.30 Bendrijos tapatybės bruožai. Stepas Ribokas (LKSB generalinis sekretorius).
13.30–14.00 Krikščionis darbe. Darius Širvys (pastorius,TŽ)
14.00–14.30 Evangelija ir politika. Doc. dr. Dangis Gudelis (MRU).
Diskusijos

Kavos pertrauka

15.15–15.45 Evangelizacija visame pasaulyje – Lozanos judėjimas. Holger Lahayne (EBI).
15.45–16.30 Lozanos III kongresas Keiptaune (PAR, 2010). Dalyvio užrašai. Renata Ramanauskaitė (VO "Agapė")

Klausimai ir atsakymai. Pabaiga.