info@lksb.lt +370 600 80578

Nėra Jo čia, Jis prisikėlė!

 

Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. 

Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. 

Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. 

Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo:

„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? 

Nėra jo čia, jis prisikėlė! 

Luko 24, 1-6

 

LKSB studentai ir komanda sveikina visus su Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente!