info@lksb.lt +370 600 80578

Nacionaliniai maldos pusryčiai

Šių metų lapkričio 13 – 14 dienomis septyni asmenys iš LKSB dalyvavo Nacionaliniuose maldos pusryčiuose Lietuvos vyriausybėje: "Valstybės kūrimas – laisvė ir atsakomybė". Ketvirti metai, kaip vyksta toks renginys. Čia dalyvavo verslininkai, politikai ir aktyvūs visuomenės žmonės. Skirtingų profesijų, politinių įsitikinimų ir požiūrių žmonės skyrė laiko bendravimui, per kurį jautėsi vienybės įvairovėje.

Renginio pranešimuose ir diskusijose aidėjo mintys, kuriose laisvė neatskiriama nuo atsakomybės ir tiesos. Penktadienį jaunimas diskutavo: kaip dalintis laisve, prisiimant piliečio atsakomybę? Kaip dalintis ta laisve ir atsakomybe, kaip Jėzaus sekėjui?
Pasak Christian Jensen (JAV maldos pusryčių komiteto nario), "laisvė nėra laisva". Kad išlaikytumėme gautą laisvę, reikalinga žymiai daugiau jėgų – atsakomybės kaina.
Dvasinė laisvė – gyvenimas su Jėzumi, įpareigoja mus būti pilietiškais ir vadovautis bei skleisti visuomenėje krikščioniškas vertybes. Mūsų atsakomybė, kad mūsų tauta matytų Viešpatį. "<...> jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę." 2 Kron 7, 14. Taigi Andriaus Navicko teiginiu, mes, kaip krikščionys negalim pasitesinti ir laukti "pakankamai gerų progų", nes jau esame laisvi per Kritų ir visiškai atsakingi čia ir dabar!

Gera, kad Dievas turi savo žmonių visose pasaulio srityse. Nors Lietuvoje esančius krikščionis politikus ir verslininkus galima suskaičiuoti ant rankos pirštų, vis tik galima matyti, kaip Viešpats juos panaudoja savo šlovei.

Daugiau nuotraukų: http://www.lksb.lt/a/2photo.showlist-=(1791662396