info@lksb.lt +370 600 80578

Pasaulinė studentų diena! Kviečiame maldai

Šiandien IFES (International Fellowship of Evangelical Students) Pasaulinė studentų diena. Melskimės už šią studentų kartą kartu!

Pasaulinė studentų diena yra kasmetinis renginys, suburiantis IFES judėjimus kartu džiaugtis Dievo darbu ir veikimu studentų gyvenimuose ir melstis už studentus visame pasaulyje. Mes, LKSB, taip esame šios šeimos dalimi!

Šiemet pasaulinės maldos dienos tema – „Toli ir arti“. Covid-19 pakeitė studijų programas ir eigą įvairiose pasaulio šalyse. Daugeliui vietinių ir tarptautinių studentų, kurie laukė bendrų studijų ir paskaitų universiteto auditorijose, dabar tenka grumtis su nuotolinio mokymo realybe. Daugelis jų jaučiasi toli.

Tikėdami Kristumi, mes žinome, kad esame ir pasiliekame viename kūne, sujungti Jame nepaisant kur esame. Mes žinome, kad Jis yra arti mūsų, nepaisant kaip toli vienas nuo kito esame ar to gyvenimo, kurio šiais metais tikėjomės ir laukėme. Ir mes žinome, Jo misija tęsis – kaip parašyta Efeziečiams 2 skyriuje – tuos, kurie toli, privesti prie Kristaus.

„Dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo“ Ef 2, 13

 

Daugiau apie IFES Pasaulinę studentų dieną rasite ČIA. Užeikite paskaityti studentų maldos poreikių iš visų šalių ir regionų, liudijimų ir istorijų apie atsakymas maldas (ang., prac. ir isp. kalbomis).

 

Studente, ar norėtum, kad už tave pasimelstume? Parašyk mums savo poreikį, klausimą ČIA.

Mes pasimelsime už tave.


LKSB komanda