info@lksb.lt +370 600 80578

Penktieji Nacionaliai maldos pusryčiai

Šių metų spalio 8 - 9 dienomis LR Prezidento rūmuose vyko penktieji Nacionaliniai maldos pusryčiai. Jau antri metai šiame renginyje dalyvauja ir LKSB atstovai. Bendrystėje su verslininkais, politikais ir aktyviais visuomenėje žmonėmis, diskutavome aktualia mūsų visuomenei tema: "Stipri bendruomenė – stipri valstybė".

Sąvoka bendruomenė išreiškia žmonių bendrumą, tarpusavio ryšius, draugystę. Pasak Christian Jensen (JAV maldos pusryčių komiteto nario), tarpasmeniniai santykiai yra įvairūs. Tai gali būti kultūriniai, organizaciniai ir asmeniniai. Kokie santykiai yra patys svarbiausi?..

Biblijoje nurodomi du kokybiškų santykių statydinimo principai: "Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir savo protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: mylėk savo artimą kaip save patį" (Mt 22, 37 – 39). Šiais principais grindžiama visuomenė: Dievas – stipri šeima – bendruomenė – valstybė. Pradedant nuo artimiausios savo aplinkos, kuri yra mūsų įtakos zonoje ir tik asmeniniu pavyzdžiu galime daryti ilgalaikią įtaką. Anot Tilo Steinbrinck (Europartneris, Vokietija), tik iš vidaus kuriami santykiai turi nepalyginti didesnę jėgą išorei.

Tokio gyvenimo būdo pavyzdys buvo Jėzus. Savo nuolankumu ir paklusnumu jis iki galo atliko savo gyvenimo misiją – parodė meilę, atiduodamas savo gyvybę už kiekvieną žmogų pasaulyje. Taip pat dvylikos mokinių išsirinkimas rodo, jog tik visai nedideliame žmonių rate įmanomi tikri, vienas kito pažinimu ir meile pagrįsti santykiai.

Žvelgdami į Jėzaus ir vienas kito pavyzdį, jautėmės padrąsinti ir toliau stipriais santykiais statydinti bendruomenę ir tuo pačiu metu – valstybę. Krikščionys verslininkai, studentai ir kiti aktyvūs visuomenėje žmonės žadėjo sau ir kitiems, kad sieksime, saugosime ir stengsimės gyventi krikščioniškomis vertybėmis, taip praturtindami save ir visuomenę.