info@lksb.lt +370 600 80578

Savaitė iki Velykų

Prieš Velykas publikuosime pamąstymus iš Mato evangelijos. Tegul tai būna jums palaiminimas.

Pirmasis skaitinys.
Perskaitykite Mato 26:36-46:

Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane, ir tarė mokiniams: "Pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos." 37 Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. 38 Tada tarė jiems: "Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi." 39 Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: "Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!" 40 Jis sugrįžo pas mokinius ir, radęs juos miegančius, tarė Petrui: "Negalėjote nė vienos valandos pabudėti su manimi?41 Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas." 42 Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: "Mano Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia!"
43 Sugrįžęs vėl rado juos snaudžiančius; jų akys buvo mieguistos. 44 Tuomet, palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. 45 Paskui grįžo pas mokinius ir tarė: "Jūs vis dar miegate ir ilsitės... Štai atėjo valanda, kai Žmogaus Sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. 46 Kelkitės, eime! Štai mano išdavėjas čia pat."


Šioje scenoje iš Mato evangelijos Jėzus meldžiasi ne vieną kartą, bet tris kartus per naktį, ir kviečia mokinius melstis su Juo. Iš šios ir kitų istorijų galime matyti, kad Jėzus daugiau laiko praleido melsdamasis negu kalbėdamas. Jo santykis su Tėvu darė įtaką viskam, ką Jis sakė ir darė. Jis vertino savo intymų santykį su Tėvu labiau negu savo mokymą, labiau negu savo išgydymų tarnystę ir stebuklų darymą.

Gyvendami pagal savo užimtą dienotvarkę ir spaudžiančius reikalavimus, galime lengvai susifokusuoti į tai, ką šiandien galime padaryti (arba nepadaryti) dėl Jėzaus. Bet jeigu atkreiptume dėmesį į Jėzaus prioritetus, pasimokytume, kad iš mūsų Jis nori, kad su Juo kalbėtume ir Jo klausytume.

Dabar prieš judėdamas toliau, sustok ir paprašyk Šventosios Dvasios parodyti tau, kaip galėtum turėti daugiau maldos momentų dienos metu, ir padėti tau (kad ir kelioms minutėms) atsitraukti nuo savo darbų, kad pabendrautum su Dievu.

[daugiau skaitinių raiste mūsų Fb' paskyroje]

LKSB