info@lksb.lt +370 600 80578

Spalio 19 d. - IFES pasaulinė studentų diena

Pasaulinė studentų diena yra kasmetinis renginys, suburiantis IFES (International Fellowship of Evangelical Students) judėjimus kartu džiaugtis Dievo darbu ir veikimu studentų gyvenimuose ir melstis už studentus visame pasaulyje. Šiemet maldos diena yra spalio 19 d., penktadienis.

Biblija mus moko ne tik apie maldos svarbą, bet ir ko melsti. Skaitydami Biblijoje pateiktas maldas galime mokytis kaip ir ko melsti. Vienas pavyzdžių - Pauliaus malda už kolosiečius. Paulius nebuvo buvęs Kolosuose. Jis nepažinojo kolosiečių asmeniškai, tačiau meldėsi už juos pagal tai, ką buvo girdėjęs.

Nuolat melsdamiesi už jus, dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,
nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems
dėl vilties, kuri jums paruošta danguje. Apie ją jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje,
kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir pažinote Dievo malonę tiesoje.
To jūs išmokote iš mūsų mylimojo bendradarbio Epafro, kuris jums yra ištikimas Kristaus tarnas.
Jis ir davė žinią mums apie jūsų meilę Dvasioje.
Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad jūs būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu,
kad elgtumėtės, kaip verta Viešpaties, ir Jam tobulai patiktumėte, nešdami vaisių gerais darbais ir augdami Dievo pažinimu;
kad, sustiprinti visokeriopa jėga iš Jo šlovės galios didžiai kantrybei ir ištvermei, su džiaugsmu
dėkotumėte Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje,
kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę.
Jame mes turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą.


Laiškas kolosiečiams 1:3-14

Pauliaus malda gali mus įkvėpti maldai už studentus, studentų judėjimus įvairiose šalyse net jei jų nepažįstame asmeniškai, bet pagal girdėtas istorijas.
Užsukite į IFES puslapį, kur rasite įvairių istorijų
http://ifesworld.org/resources/worldstudentday/news

{img:847}

LKSB, būdama IFES šeimos narė, taip pat kviečia studentus, draugus ir rėmėjus prisijungti prie maldos.
Vilniuje:
LKSB biure, Krivūlės g. 12A, 103 k., Vilnius
18:00, penktadienis.

Bus giesmių, istorijų, maldos, pokalbių ir užkandžių.
Jei negalite vakare - užsukite į biurą nuo 12 val. bet kuriuo metu. Veiks maldos kambarys!
sigita@lksb.lt

Kaune:
maldos popietė Kaune vyks 15 val.
Dėl susitikimo vietos rašykite Justinai justina@lksb.lt

LKSB