info@lksb.lt +370 600 80578

Studentų apklausa MRU

Vasario mėnesio pabaigoje Mykolo Romerio universiteto LKSB grupė atliko anketinę studentų apklausą, siekdama sužinoti ir patirti, kuo gyvena šios dienos akademinis jaunimas. Apklausoje dalyvavo 189 universiteto studentai.

Apklausos anketas sudarė penki klausimai. Pačia apklausos pradžia universiteto studentai turėjo galimybę pasisakyti, kokiai pasaulėžiūrai jie simpatizuoja. Skambėjo tokie klausimai kaip, ar visos religijos veda į Dievą? Ar tikėjimas ir mokslas suderinami? Kodėl pasaulyje tiek daug blogio? Ar krikščionybė riboja mano laisvę? Taip pat studentų klausta, į kokius seminarus-paskaitas jie norėtų ateiti.

Laikas prabilti apie rezultatus... Per 62% studentų teigė esantys krikščionys (prijaučiantys krikščionybei), o apie 12% simpatizavo ateizmui. Labiausiai studentus dominę klausimai buvo "kodėl pasaulyje tiek daug blogio?" ir "ar tikėjimas ir mokslas suderinami?". Abu šie klausimai surinko per 50% studentų pritarimo. Seminarai, į kuriuos studentai norėtų ateiti yra šie: "Kūrybingumas", "Motyvacija" ir "Efektyvus bendravimas". Už šiuos seminarus pasisakė per 57% apklaustųjų.

Atsižvelgdama į studentų parodytą susidomėjimą MRU studentų grupė šį semestrą rengia studentų susitikimus universitete (paskaitas-seminarus, filmų peržiūras ir Biblijos studijas).

MRU studentų grupės susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį, 18.00 val. I-416 auditorijoje, MRU, Ateities g. 20, Vilnius

Gediminas Zelvaras