info@lksb.lt +370 600 80578

Šviežutėliai įspūdžiai iš velykinės IFES studentų Konferencijos „Undivided2012“

Na štai ir netruko prabėgti IFES velykinė evangelistinė studentų konferencija "Undivided2012". Konferencija vyko balandžio 5 – 10 dienomis Vengrijoje, Gyor mieste. Tad kol dar švieži konferencijos įspūdžiai nenuriedėjo į didesnę ar mažesnę užmarštį, turiu jais pasidalinti nė kiek nedelsdamas.

Mano manymu, visaapimantis reportažinio pobūdžio tekstas apie konferenciją yra vargiai įmanomas, kadangi šis įvykis savo turiniu buvo pernelyg turtingas: tiek rytinės, tiek vakarinės renginio programos, kupinos Dievo Žodžio bei Viešpaties šlovinimo, tiek seminarai, talpinantys kuo įvairiausias krikščioniškas temas, tiek kiti konferencijoje vykę įvykiai gali būti sunkiai išsemti ir tvarkingai apibrėžti.

Bet jeigu kalbėti apie mano asmeninę patirtį, tai bene stipriausią įspūdį paliko Dievo Žodžio įžvalgos. Konferencijoje Dievo žodžiu dalinosi pagrindinis konferencijos kalbėtojas John Lennox. "John Lennox yra matematikos profesorius Oksfordo Universitete ir žymus Krikščionybės apologetas. Jis diskutavo su Richardu Dawkinsu apie "Dievo iliuziją" Alabamos Universitete. Konferencijoje Undivided2012 Johnas Lennoxas dalinosi mintimis iš keturių Biblijos knygų. Kai kuriomis įsimintinomis mintimis pasidalinsiu ir aš...

"Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai." ( 1Pt 3, 15) Minėdamas šią Biblijos vietą Oksfordo profesorius patikino, kad pamatinė sąlyga norint iš tikrųjų ginti bei apginti Evangeliją yra Dievo šventumas mūsų širdyse. Tik tada, kai jis mums yra šventas, mes gebame atsakyti ir kitiems apie mumyse gyvenančią viltį romiai bei pagarbiai. Vis dėlto galvojant apie tai, ką reiškia laikyti Dievą šventu, manau, kad tai yra Jo statymas į pirmą vietą visose gyvenimo srityse: mokykloje, universitete, darbe bei namuose. Tai reiškia, kad paminėtos gyvenimo sritys nėra tikslai patys savaime (stabai), bet tik terpės didesnei Dievo garbei. Taip pat John Lennox kalbėjo apie tai, jog mūsų dalinimasis Evangelija yra tiek stiprus, kiek mes patys gyvename Biblija. Paprastai tariant, mes esame gabūs tiek efektyviai dalintis Evangelija, kiek labai Dievo Žodis gyvena mūsų sielose ir mus pripildo savo šviesa. Tik gilesnis sąlytis su Šventuoju Raštu gali praturtinti tiek mus pačius, tiek ir tuos, kam Evangelija yra skirta paliudyti.

Mintys, kurias girdėjau iš gerbiamo Oksfordo universiteto profesoriaus, sustiprino ir paskatino mane patį labiau rūpintis Dievo šventumu savo širdyje bei atsidėti nuoseklesnėms ir intensyvesnėms Biblijos studijoms.

Manau, jog šios įžvalgos yra taiklios pamokos, iš kurių galima pasimokyti tiek man, tiek kiekvienam kitam krikščioniui. Jos yra tokios: Dievo šventumas ir Šventojo Rašto branginimas mūsų širdyse. Tai yra ir gana nuoseklu, nes juk ar galima branginti Dievą nebranginant apreiškimo, per kurį savo šventumą Jis mums ir atskleidžia?

Gediminas Zelvaras