info@lksb.lt +370 600 80578

Tarptautinių studentų tarnystės apmokymai

2016 metais pradėjome Tarptautinių studentų tarnystę Lietuvoje kaip dalį mūsų LKSB misijos - burti tikinčius studentus, kurie dalintųsi Evangelija su kitais studentais. Dalis tų studentų - užsieniečiai svečiai, atvykę čia pusmečiui ar visiems bakalauro, kartais  ir magistro ar doktorantūros, studijų metams. Kai kuriais skaičiavimais, Lietuvoje užsieniečiai studentai tesudaro 5 proc. visų studentų, virš 6 tūkstančių, tačiau tas skaičius per paskutinį dešimtmetį išaugo kelis kartus (šaltiniai: 1 ir 2). 

 

 

Užsieniečiai studentai siekia ne tik susipažinti su mūsų kultūra, linkę bendrauti su lietuvaičiais, bet atviri ir tikėjimo klausimams, susidomi Jėzumi, kurio vardą kai kuriais atvejais tik yra girdėję. Daugelis jų nėra skaitę Biblijos, nėra lankęsi evangelinėje bažnyčioje. Turime puikią progą ne tik parodyti lietuvišką svetingumą, padėti praktiškuose kasdienybės užsiėmimuose (kur nusipirkti šiltas pirštines!), bet ir papasakoti apie Gelbėtoją Kristų, Kūrėją Dievą ir Jo pašaukimo viltį. Studijų metais pažinęs Kristų studentas gali grįžęs atgal į savo šalį parnešti šią vilties žinią. 

 

Food at Love Your Neighbor

 

Šiemet turime garbės priimti International Student Ministry (ISM) Network (Tarptautinių studentų tarnystės tinklo) dalyvius. Šį tinklą sudaro žmonės, besidarbuojantys šiame tarnystės lauke. Bent kartą per metus jie susitinka vis kitoje Europos šalyje padrąsinti vienas kitą, pasidalinti istorijomis, naudingais resursais, pasimokyti. Šį rudenį lapkričio 11-14 d. Kaune mes esame šio susitikimo šeimininkai! Pagrindinė šio susitikimo mokymo tema - kaip skelbti Evangeliją studentams iš Kinijos. 

Look at the fields - Francina from Look at the Fields on Vimeo.

Jei jums įdomi tarptautinių studentų tarnystė, prisijunkite, išgirskite istorijų iš Europoje tarnaujančių misionierių, susipažinkite su tarnyste plačiau, dalyvaukite mokymuose. Susitikimas laisvas visiems. Galite prisijungti prie visos programos arba jos dalies.

Daugiau apie apmokymus Kaune lapkričio 11-14 d. International Student Ministry Training (renginio aprašymas su programa anglų kalba. Tai pagrindinė tarnystės su tarptautiniais studentais kalba Lietuvoje)

 

Mes meldžiame, kad Dievas paruoštų daugiau rankų ir uždegtų daugiau širdžių šiai tarnystei. Mes meldžiame, kad rastųsi daugiau darbuotojų ir savanorių, prisijungiančių prie LKSB ISM. Gal tai būsite jūs? 

 

LKSB komanda

 

Šaltiniai:

1. Marija Vyšniauskaitė. Skaičiai: Aukštasis mokslas Lietuvoje, LLRI, https://www.llri.lt/naujienos/marija-vysniauskaite-skaiciai-aukstasis-mokslas-lietuvoje/marija-vysniauskaite

2. Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do