info@lksb.lt +370 600 80578

Tarptutinės naujienos: prisikėlimo džiaugsmas

Prisimindami Kristaus dovaną mums, to, kuris "nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties" (Filipiečiams 2,8), prašykime Dievo, kad ir mes, IFES bendruomenė – studentai, darbuotojai ir remėjai – būtume "tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus."

Velykos yra laikas, kai keletas IFES judėjimų organizuoja nacionalines stovyklas ir konferencijas. Šią savaitę prašome prisijungti prie mūsų maldoje už Velykų studentų konferencijas, organizuojamas Nigerijos judėjimo NIFES, kurios vyks savaitgalį šešiuose skirtingose šalies regionuose. Studentai apmąstys temą "Gyvenimas Jo atėjimo šviesoje". Susitikimų tikslas yra padaryti dalyviams iššūkį praktiškai tarnauti ir įsipareiguoti antrojo Jėzaus Viešpats atėjimo šviesoje. Planuojama, kad konferencijoje dalyvaus apie 10 000 studentų iš visos šalies. Prašome melstis už kalbėtojus, kad jie būtų vedami ir sustiprinti Dievo. Melskitės už studentus, kad jie būtų atidžiais klausytojais ir paklustų Dievo Žodžiui. Taip pat melskitės už visą organizavimą ir saugias keliones.

Prieš keletą savaičių prašėme melstis už VIVA09, Misijų konferenciją, organizuotą Meksikos judėjimo COMPO. Šiandien matosi renginio pabaiga. Šlovinkime Dievą už viską, ką Jis padarė konferencijos dalyvių gyvenimuose, ir melskimės, kad kiekvienas iš jų keliaudamas namo, būtų atnaujintas visa savo esybe ir apsaugotas.

Ačiū labai už tai, kad nenustojate melstis! Tepripildo Viešpats jūsų širdis prisikėlimo džiaugsmu!


Anja Rajaobelina
IFES plėtros departamentas

(išversta savanorių suburtų Facebook tinklo pagalba)