info@lksb.lt +370 600 80578

„Tegyvuoja Reformacija!“

Gegužės 1 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune vyko ataskaitinė Lietuvos krikščionių studentų bendrijos (LKSB) Nacionalinė konferencija. Kaip ir kasmet į ją susirinko LKSB nariai (studentai, darbuotojai, Tarybos nariai), baigusieji, rėmėjai ar tiesiog draugai. 

Kadangi šie metai ypatingi tuo, jog protestantiškasis pasaulis švenčia Reformacijos 500 metų jubiliejų, konferenciją pavadinome ."Tegyvuoja Reformacija!". Tačiau suprantame, jog Reformacija yra ne vienkartinis, bet nuolat vykstantis reiškinys ir jis vyksta ten, kur skelbiamas Dievo žodis, kur sklinda ir gyvuoja Jo Evangelija. O kaip organizacija dirbame išskirtiniame lauke – trokštame, kad Dievo atnaujinimas per Evangeliją įvyktų studentų – ateities lyderių – protuose ir širdyse. 

Konferenciją atidarė LKSB Generalinė sekretorė Sigita Rakauskaitė pasveikindama dalyvius ir pristatydama dienotvarkę. Po jos konferencijos svečias – Vilniaus "Tikėjimo žodžio" bažnyčios pastorius Darius Širvys – pasidalino Dievo žodžiu parodydamas, kaip iš Evangelijos kyla pagrindiniai Reformacijos teiginiai (vien tik Šv. Raštas, vien tik Kristus, vien tik malonė, vien tik tikėjimas, vien tik Dievui garbė). Jis pasakojo istoriją apie muitininką Zachiejų (Luko 19, 1-10) ir akcentavo, kad mes ieškome Dievo, nes Jis pirmas mus surado. 

Vėliau Sigita pateikė 2016 m. finansinę ir veiklos ataskaitą. Praėjusieji metai pasižymėjo naujomis pradžiomis: įvyko pirmoji LKSB baigusiųjų stovykla, pradėjome studentų mentorystės programą Kaune. Studentai iš Kauno ir Vilniaus apžvelgė 2016–2017 m. mokslo metus. Džiaugėmės, kad abiejuose miestuose šį pavasarį vyko kursas "Ištirk krikščionybę", taip pat jau tradicija tapęs studentų festivalis "Netikėtos studentų dienos" su svečiu iš Amerikos dr. Peter Payne. Naujų ir džiugių dalykų netrūko ir šiais metais – metų pradžioje darbuotojų komandą papildė darbuotojas Ričardas Brogys tam, kad pradėtų naują LKSB tarnystę su tarptautiniais studentais. Du tarptautiniai krikščionys studentai Konferencijos metu buvo priimti į narius – tai irgi buvo istorinis įvykis mums. Taip pat atsisveikinome su studijas ir tarnystę LKSB baigiančia LKSB Kauno skyriaus prezidente Vakare Škulevičiūte. 

Vėliau apie savo veiklą pasidalino LKSB Tarybos pirmininkas Holger Lahayne. Du Tarybos narius perrinkome (Holger Lahayne ir Kazimieras Butkus) naujai kadencijai ir išrinkome vieną naują narį (Dalius Mockevičius). Buvo įstabu klausytis Tarybos narių istorijų ir kaip Dievas juos atvedė į LKSB. Tai dar kartą priminė, kad Dievas yra ištikimas ir parūpina darbininkų savo darbui. Antrojoje dalyje persikėlėme į neformalią aplinką ir kaip tikra šeima šventėme bendraudami bei mėgaudamiesi puikiu maistu.