info@lksb.lt +370 600 80578

POSTS

Read our articles, deepen your knowledge of Christianity

LKSB-post-image

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (III…

Holger Lahayne
"Sunku pasakyti, ar mes apskritai esame…
LKSB-post-image

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (II)

Holger Lahayne
"Teocentrizmas, virš visko iškeliantis…
LKSB-post-image

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (I)

Holger Lahayne
"Tikri baptistai nėra protestantai"
LKSB-post-image

Kokia turėtų būti krikščioniška vienybė?

Leonardo De Chirico
"Visų pirmiausia, vienybė yra tikinčiųj…
LKSB-post-image

Lietuvos krikščionių studentų bendrija –…

Akvilė Širvaitytė
"IFES vizijos centre – studentai, perke…
LKSB-post-image

Reformacija – kas tai yra?

Holger Lahayne
Apie XVI–XVII a. Vakarų krikščionybės r…
LKSB-post-image

Evangelikų tapatybės dokumentas

Holger Lahayne
Apie Antrąjį šveicariškąjį išpažinimą
LKSB-post-image

Kalvino tikėjimas

Holger Lahayne
Kalvinas žinomas kaip Ženevos reformato…