info@lksb.lt +370 600 80578

STRAIPSNIAI

Paskaityk mūsų straipsnius, pagilink žinias apie krikščionybę

LKSB-post-image

Bažnyčia, turime problemą

Tullian Tchividjian
"Vieni žmonės atmeta Evangeliją ir band…
LKSB-post-image

Tarp liberalizmo ir fundamentalizmo?

Holger Lahayne
Fundamentalizmo sąvoka yra praradusi sa…
LKSB-post-image

Keiptauno įsipareigojimas (IIb)

Anželika Krikštaponienė
Keiptauno raginimas veikti (tęsinys)
LKSB-post-image

Keiptauno įsipareigojimas (IIa)

Anželika Krikštaponienė
Keiptauno raginimas veikti
LKSB-post-image

Priešgyna atsivertėlis

Holger Lahayne
"Tai, ko labiausiai bijojau, galiausiai…
LKSB-post-image

Apie dvi reformacijos dienas

Holger Lahayne
"Ar 1517 m. spalio 31-osios paskelbima…
LKSB-post-image

Vieno lyderio įtaka

Holger Lahayne
"Kad ir kur būtumėt savo tikėjimo kelio…
LKSB-post-image

Vienas turėjo sumokėti!

Holger Lahayne
"Dievas nori, kad Jo teisingumas būtų i…