info@lksb.lt +370 600 80578

Akvateizmas

Kelios kritiškos mintys apie filmą "Didžioji vandens paslaptis" ("Великая тайна воды", 2006. Režisierė Anastasija Popova)

Filmas "Didžioji vandens paslaptis", kitaip žinomas kaip "Vanduo", dar taip neseniai žavėjęs begalę žmonių, rodytas įvairiose katechetikos grupėse kaip itin dvasingas, gana dažnai yra aukštinamas nepelnytai arba nesuprantant jo tikrosios žinios. Filmu žavimasi, nes jis išties gana neblogai pastatytas ir net gavęs apdovanojimų už operatoriaus darbą mokslo populiarinimo filmų srityje.(1) Ir nors filmas pristatomas kaip mokslinis-dokumentinis, kalbantis apie neatskleistas vandens savybes, kurios veikia žmogų ir gamtą,vis dėlto nemažai mokslininkų jo nelaiko mokslišku. Filme operuojama gamtos mokslų terminais ir žiniomis. Kai kurios iš šių žinių patvirtintos mokslo, tačiau dauguma teiginių yra hipotetinio lygmens ir mokslininkų dažnai kritikuojami kaip nepatikimi, nors filmo autoriai hipotetinius teiginius pateikia kaip jau įrodytą tiesą.

Pabandykime kartu pažvelgti į kai kuriuos krikščionims aktualius filmo aspektus. Kadangi pats nesu fizikas, kalbėsiu tik kaip teologas. Filme dėstomus gamtos mokslų dalykus palieku gamtamokslio specialistams, kurie bent jau užsienyje yra parašę ne vieną kritinį straipsnį jo nemoksliškumui pagrįsti.(2)

Akvateizmas

Remiantis gamtamoksliu, filme bandoma daryti teologines įžvalgas, kuriomis perinterpretuojamos didžiosios pasaulio religijos. Išpopuliarėjus vandens kultui atsirado nauja religingumo forma, kurią galima įvardinti kaip akvateizmą.
Filme vanduo jungia visą pasaulį, todėl yra dvasinės informacijos kaupykla, savyje sutelkusi žinias apie viską, kas įvyko pasaulio istorijoje. Autoriai bando parodyti, jog pasaulį vienijantis informacinis laukas ne tik kaupia informaciją, bet ir pats geba mąstyti bei jausti (nesunku įžvelgti analogiją su Stanislavo Lemo fantastikos knyga "Soliaris"). Vanduo filme pristatomas kaip dievybė, kurią privalu mylėti ir garbinti, rūpintis, nes jis gydo, baudžia siųsdamas kataklizmus ar keršija asmenims, kuriantiems masinio naikinimo ginklus.

Filme Dievas (vanduo) įvardijamas kaip Absoliutas, jis čia lieka neatskleistas ir beasmenis, pristatomas kaip tas, kuris gali išklausyti maldas ir net į jas atakyti. Meldžiantis ir vartojant "užmelstą" vandenį gali išsipildyti bet kokie norai. Tačiau ar tai moksliška, ar tai tinka tikinčiam žmogui ir ar tai nėra maginės pasaulėžiūros formuojamas vartotojiškas santykis su dievybe?

Jėzaus stebuklai interpretuojami savaip, jie filme pristatomi ne kaip stebuklai, bet kaip kiekvienam žmogui pasiekiamos natūralios galios. Teigiama, jog tai, ką Kristus padarė su vandeniu, paversdamas jį vynu, gali padaryti bet kuris žmogus. Jam tereikia mokėti pakeisti vandens struktūrą. Taigi tas, kuris sutaria su vandeniu, gali tapti toks pat kaip Kristus.

Maldos samprata

Filme teigiama, jog bet kurios religijos maldos skambėjimo vibracija lygi 8 Hz ir tai visiškai neprikauso nuo išpažįstamos religijos (žr. filme 46:50), todėl per vandenį formuojama "harmoninė struktūra". Tačiau koks maldos skambėjimo dažnis, jei meldžiamasi tyliai, jei giedama ar meldžiamasi tik mintyse, kuriai iš maldos formų tinka minėtasis dažnis?

Vadovaujantis filmo išvadomis apie maldos dažnį, maldos esmė tampa niekine, nes jos turinys pasidaro visiškai nesvarbus. Čia neatkreipiamas dėmesys į tai, kad bent jau krikščionybėje maldos forma dažnai nėra tokia svarbi kaip joje išsakomi maldavimai. Žmogus gali melstis ir tyliai, mintyse bendraudamas su Dievu. Maldos esmė yra dialogas, o ne teisingo dažnio skambėjimas.

Vibracijos maldose yra svarbios okultiniams menams ir ezoterikai. Į okultizmą ir ezoteriką vibracijų idėja atėjo XIX a., kai mokslininkai išsiaiškino, jog gamtoje išties vyksta įvairaus pobūdžio vibracijos. Taip į ezoteriką įsiveržė vibruojančios visatos teorija.(3) Tam tikras maldos skambėjimas (dažnis) išties yra būdingas kai kurioms rytų religijoms ir vakarietiškoms ezoterinėms grupėms, tačiau to paties negalime pasakyti apie visas religijas, ypač apie krikščionybę.

Filmo autoriai vandenį pristato kaip pagrindinį akstiną tarpreliginiam dialogui. Apie tai pasisako Emoto Masaru, teigdamas, kad "mūsų gamtos koncepcija sutampa su kiekviena religija" (1:16:32). Tačiau tai daroma bandant visas religijas sujungti į vieną. Panašaus pobūdžio religijų jungimo ir sinkretinimo praktika jau buvo ne kartą bandyta. Čia galime prisiminti Jelenos Blavackajos Teosofijos draugiją(4) ar Bahajų religinį judėjimą(5). Filme religinis sinkretizmas remiasi idėja, jog vandenį vartoja visos religijos. Žinoma, religijotyrininkai pastebi simbolinių panašumų, pvz., vanduo įvairiose religijose reiškia apsivalymą.(6) Tačiau kyla klausimas, kodėl vandens simbolika visame pasaulyje vienoda? Ar ji vienoda dėl to, ką teigia filmo autoriai, t.y. kad vanduo saugo visas mūsų nuodėmes, ar tik dėl to, kad tai yra vienintelis dalykas, kuriuo prausiamasi?

Filmo dalyvių mokslinė kompetencija

Filme kalbinama daug įvairių sričių specialistų, tačiau dažnai kyla klausimas: kiek tie specialistai išties yra specialistai? Pvz., ką galėtų reikšti apibūdinimas "Tyrėjas"? Po šiuo terminu gali slypėti bet kas.

Filmo idėja remiasi darbais Masaru Emoto, kuris pristatomas kaip tyrėjas iš Japonijos. Kas gi tas Masaru Emoto? Teigiama, jog jis nufotografavo vandens emocijas.(7) Masaru Emoto pristatomas kaip tyrėjas veikiausiai todėl, kad jis neturi jokio mokslinio laipsnio gamtos mokslų srityje. Masaru Emoto Jokohamos universitete įgijo tarptautinių santykių magistro laipsnį, vėliau apsigynė alternatyviosios medicinos daktaro laipsnį Kalkutoje, Indijos alternatyviosios medicinos institute, kuriame mokslai trunka vienerius metus, o studijų kaina nuo 500 JAV dolerių.(8) Jo moksliniai tyrimai laikomi pseudomoksliniais ir dažnai kritikuojami, nes jis savo mokslinių tyrimų nepublikuoja jokiuose moksliniuose leidiniuose, nors žmogui, kuris sakosi esąs mokslininkas, tai turėtų būti privaloma. Be to, tyrimai atliekami tendencingai ir su išankstine nuostata, ką reikia įrodyti.(9) Tačiau tai netrukdo Emoto vystyti savo verslą ir įkurti savo religiją. Pagrindinis Masaru Emoto tyrimų tikslas yra per ateinančius dešimt metų padidinti žemėje angelų skaičių, kad jie lengviau galėtų kovoti su demonais. Masaru Emoto yra įkūręs ezoterinio pobūdžio mokyklą Hado ("energija"). Hado mokyklos tikslas – sukurti naują pasaulinę religiją.(10)

Dr. Pearl Laperla filme pristatoma kaip imunologė, tačiau jos medicinos daktaro laipsnis yra gautas iš alternatyviosios medicinos srities, būtent iš akupunktūros, ji taip pat yra ir ajurvedos praktikų specialistė bei viena iš Tarptautinės aromaterapijos ir herbalogijos asociacijos narių.(11) Baigusi bioimunologijos studijas Vokietijoje, šiuo metu gydo vadovaudamasi ajurveda, astrologija ir pan. ezoterinėmis sistemomis. Tam tikslui buvo įkurta organizacija "Lotus Apothecary".(12)

Du asmenys, t.y. Константин Коротков (Konstantin Korotkov) bei Александр Солодилов (Aleksandr Solodilov) priklauso Rusijos gamtos mokslų akademijai (rus. Российская aкадемия естественных наук, sutr. РАЕН). Ši akademija dažnai painiojama su Rusijos mokslų akademija (Российская aкадемия наук, sutr. РАН). Dažnai painiava daroma sąmoningai. РАЕН yra kritikuojama kitų mokslinių organizacijų dėl mokslinio nepatikimumo ir polinkio į ezoteriką. Didelė dalis РАЕН narių neturi tinkamos mokslinės kompetencijos, tačiau pasivadinę akademija jie susikuria gana neblogą moksliškumo kaukę.(13)

Konstantin Korotkov filme pristatomas kaip mokslų daktaras, profesorius, РАЕН akademikas. K. Korotkov yra Sankt Peterburgo mechanikos ir optikos instituto profesorius, tačiau jo mokslinė veikla nukreipta į žmogaus auros tyrimus, vizualizuojant dujų išlydį.(14)

Aleksandr Solodilov irgi pristatomas kaip mokslų daktaras, РАЕН narys korespondentas. Įdomus faktas: teigiama, jog A. Solodilov yra sukūręs psichotroninį generatorių,(15) kurio technologiją jis teigia gavęs per kontaktą su vienos civilizacijos atstovais, gyvenančiais netoli Oriono žvaigždyno. A. Solodilov taip pat yra įkūręs ezoterinį centrą "Telos".

Rutsum Roy – kaip filme ir teigiama, yra Pensilvanijos universiteto profesorius. Tačiau filme jo kalbėjimas apie vandenį remiasi asmeninio pobūdžio domėjimusi, nes jis yra kietųjų kūnų medžiagotyros specialistas.(16)

Leonid Izvetkov filme pristatomas kaip vandens struktūravimo tyrimų laboratorijos vadovas. Įdomus faktas: L. Izvekov yra sukūręs prietaisą "Akvadiskas",(17) kuris vartoja struktūruotą vandenį ligoms gydyti. Jo tyrimai paremti vitalizuoto (arba gyvojo) vandens gamyba ir gydymu juo. Taigi atsisakoma normalios medicinos ir imama gydytis vandeniu, nes, kaip teigiama filme, "Nevitalizuotas vanduo atima iš žmonių ir gyvūnų energiją". Vitalizuoto ir nevitalizuoto vandens vartojimas nėra moksliškai pagrįstas, nors vis tiek yra plačiai taikomas įvairaus pobūdžio "gydytojų" ir ezoterikų, o "Akvadiską" galima gana lengvai įsigyti ir naudotis jo "privalumais" namuose.(18)

Taigi kaip galima pastebėti, didžioji dalis filmo dalyvių nėra patikimi mokslininkai. Žinoma, filme dalyvauja ir labai rimtų specialistų, ir būtent tai filmo autoriams padėjo sukurti rimto mokslinio filmo įvaizdį. Juk geriausias melas tas, kuriame yra dalis tiesos.

"Vanduo" ir New Age bruožai

Vietoje išvadų pabandykime pažvelgti, kaip filme atsiskleidžia kai kurie New Age (Naujojo Amžiaus) bruožai(19):

I. Nuasmenintas Dievas: kaip minėta, filme Dievas vadinamas Absoliutu, jo vietą užima vanduo.

II. Žmogaus prilyginimas Dievui: tu gali daryti tą patį, ką darė Jėzus Kristus, žinoma, jei turėsi suvokimą, kaip tinkamai pasinaudoti formulėmis, bei slaptų žinių.

III. Holistinė medicina yra vienas iš New Age bruožų. Šis bruožas filme atsiskleidžia kalbant apie gydymą vitalizuotu vandeniu.

IV. Dar vienas svarbus New Age bruožas yra pasaulinė harmonija, kuri griūva dėl žmogaus kaltės. Kaip ir pristatoma filme, anot New Age dvasingumo, žmoniją baudžia Absoliutas (kaip žinome, jo vardas Vanduo), siųsdamas įvairaus pobūdžio katastrofas.

V. Sinkretizmas: visiškas religijų suvienodinimas. Visų religijų mokymai tėra vienos visuotinės religijos sudedamieji elementai.

VI. Monizmas: visa yra viena; panteizmas: viskas yra dievas; gnosticizmas – išsigelbėjimas per ypatingas žinias. Monizmas atsiskleidžia per tai, jog vanduo viską suvienija, panteizmas – kadangi viskas vienijama vandens, viskas tampa dievu, o pažinti viską galima pasitelkus žinias apie vandens klasterius ir pan.

VII. Nors filme tiesiogiai neminima, tačiau galima aptikti ir Vandenio eros atėjimo bruožų. Senosios religijos laikomos atgyvenusiomis ir turi užleisti vietą naujam dvasingumui.

VIII. Pasaulis tampa organine visuma, nebelieka atskirties tarp transcendencijos ir mokslo, tikėjimas įrodinėjamas pasitelkiant mokslą ir atvirkščiai. Pvz.: vandens pavertimas vynu tėra natūralus vandens struktūros pakeitimas.

IX. Kosmosas yra gaivinamas energijos, kuri prilyginama Dievo (šiuo atveju vandens) dvasiai.

Išnašos:

(1)Filmas gavo tris apdovanojimus kaip geriausias televizijos mokslo populiarinimo filmas: http://www.tefi.ru/ru/tefi/Tefi_2006/pob-TEFI-2006-Prof/ (nominacijos Nr. 11; 23 ir 26)
(2) А. Васильев, В. Губайловский, Е. Наймарк, Великая тайна воды, Антишарлатанский сайт, http://fraudcatalog.com/?p=274 ;
(3) Р. Кавендиш, Магия запада, Локид-пресс, Москва, 2002, p. 68;
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Theosophical_Society ;
(5) http://lt.wikipedia.org/wiki/Bahaj%C5%B3_tik%C4%97jimas ;
(6) Plačiau apie vandens religinę simboliką įvairiose religijose skaitykite M. Eliade, Šventybė ir pasaulietiškumas, Mintis, Vilnius, 1997, p. 91 – 97.
(7) Oficialus Emoto Masaru tinklalapis: http://www.masaru-emoto.net/ ;
(8) Indian Institute of Alternative Medicines, http://www.altmeduniversity.net/courses3.htm
(9) Apie Emoto Masaru tyrimo kritiką: http://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto#Criticism
(10) http://www.masaru-emoto.net/russian/rusdiary200602.html
(11) International Aromatherapy and Herb Association, http://aztec.asu.edu/makingscents/conference/Speakers/Page_4_Speakers/page_4_spea kers.html
(12) Oficialus Pearl Laperl įkurtos organizacijos "Lotus Apothecary" puslapis: http://lotusapothecary.com/index.html
(13) С.А.Мазуркевич, Энциклопедия заблуждений: НЛО, целители и др., ЭКСМО, Москва, 2002, с. 5 – 7;
(14) Plačiau apie K. Korotkov auros vizualizacijos metodikos pritaikymą galima skaityti čia: Метод газоразрядной визуализации в аурофотографии, http://www.auramoscow.ru/gazorazryadnaya_visualizaciya.html ;
(15) Программа зомбирования, http://rumagic.com/html/avtor/rogojkin/gl9p4.html ;
(16) Rustum Roy, Vita, http://www.rustumroy.com/vita2004.html
(17) Oficialus "Akvadisko" tinklalapis: http://www.aquadisk.ru/news.html?PHPSESSID=5c761bd91fda350f8c541302cfc51d26
(18) Kritinio pobūdžio straipsnelis apžvelgiantis akvadisko darbo principus: А без воды – и не туды, и не сюды или Пьезоэлектрическая деревяшка и смоляной генератор, http://zveroboy.narod.ru/test/base/2004/09/20/fls-water.htm ;
(19) New Age bruožai išsamiau aprašomi: A. Dvorkin, Sektos: Totalitarinių sektų apžvalga, Už Tradiciją, Kaunas, 2004, p. 456 – 515.

Gabrielius E. Klimenka yra VDU Katalikų teologijos fakulteto studentų mokslinės draugijos "Signum" pirmininkas.