info@lksb.lt +370 600 80578

Krikščionys, džiaukimės didžiai

Krikščionys, džiaukimės didžiai,
Visi linksmai giedokim,
Ir Dievui Tėvui nuoširdžiai
Linksmu balsu dėkokim
Už Jo malonę, stebuklus,
Mūs atpirkimui atliktus,
Kurie brangiai kainavo.

2. Šėtonas vargino mane,
Mirtis visur sekiojo,
Buvau paklydęs kelyje,
Ir kaltės neatstojo,
Aš vargšas vis gilyn kritau,
Savy tik nuodėmę kenčiau,
Paguodos nebetekęs.

3. Negelbėjo geri darbai,
Nes buvo nevertingi,
Netiko Dievui jie visai,
Savimeilėj pradingę.
Užpuolė sielą neviltis,
Kad man belieka tik mirtis
Ir pragaran nugrimzti.

4. Kai nežinojau, iš bėdos
Kur vargšas pasidėti,
Tai Dievas pats iš pagailos
Panoro man padėti:
Iš savo tėviškos širdies
Jis paaukojo dėl manęs
Geriausią, ką turėjo.

5. Jis tarė Sūnui: "Metas jau
Atpirkt nuodėminguosius.
Tu, mano mylimas Sūnau,
Išgelbėki kaltuosius,
Juos kelk iš nuodėmių bėdos
Ir veski iš mirties kančios
Į amžiną gyvybę!"

6. Sūnus lauktasis iš tiesų
Į žemę man atvyko,
Mergelės nekaltu vaiku
Ir mano broliu liko.
Kaip tarnas ėjo nuolankiai
Erškėčių žemiškais keliais
Valdžios šėtono griauti.

7. Jis tarė: "Seki tik mane,
Aš tau save aukosiu,
Kaip šventą auką už tave
Ir dėl tavęs kovosiu!
Tu mano vęl", – kalbėjo Jis, –
"Kur aš, ir tu ten būsi vis,
Mes mirtį nugalėsim."

8. "Į dangų aš po šios kovos
Pas Tėvą vėl parvyksiu,
Tačiau per Žodį visados
Su tavimi aš liksiu.
Šventa Dvasia tave čia guos,
Mane gerai pažinti duos
Ir ves į tikrą tiesą".

9. "Aš nuolankus čionai buvau,
Ir jūs taip čia gyvenkit,
Ką visą laiką mokinau,
Vykdyti pasistenkit.
Klaidingo mokslo venkite,
Žodžiu manuoju sekite,
Keliu gyvybės ženkit."


Šaltinis: Krikščioniškos giesmės (Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia, 2007; nr. 365), vok. "Nun freut euch, liebe Christen g'mein" (1523).