info@lksb.lt +370 600 80578

Kur išėjo Maiklas Džeksonas?

Niekada nebuvau Maiklo Džeksono gerbėja. Atidaviau visą širdį Viešpačiui dar prieš išgirsdama apie jį ir paprasčiausiai juo nesidomėjau. Paauglystės metais mano "stabas" buvo Elvis Preslis.

Taigi, kai 2004 - 2005 metų naujienose pradėjo vyrauti baisūs įtarimai dėl Maiklo Džeksono bandymo tvirkinti vaikus, jo atžvilgiu tejaučiau tik pasibjaurėjimą.

Žiūrėdama jo laidotuves per televiziją pajutau, jog stengiuosi dvasiniu požiūriu įvertinti tai, ką matau.

Visų pirma tapo aišku, kad Maiklas Džeksonas gyvenime atliko daug gerų darbų. Jis aukojo stambias sumas labdarai, rašė išskirtinę muziką apie taiką pasaulyje ir padėjo vaikams, sergantiems AIDS. Jis buvo laikomas tikru humanistu.

Visi žymūs jo pažįstami tvirtino, kad jis buvo tikras draugas, švelnus ir geras žmogus. Svarbiausia, jis buvo muzikos ir pramogų verslo genijus. Viešpats suteikė jam neįtikėtinus talentus ir dovanas, kurias jis naudojo rašydamas dainas, kurdamas neįprastus šokius ir demonstruodamas visapusišką kūrybingumą.

Bet, kaip dažnai atsitinka genialiems vyrams ir moterims, kuriems pritrūksta moralinio "kompaso", jis nepajėgė išlaikyti pusiausvyros išminties ir teisingumo aspektu. Maiklas greitai suvokė, jog kuo įmantresni ir klaikesni bus jo pasirodymai, tuo didesnę nuostabaus atlikėjo šlovę jis įgys.

1984 m. sukūręs vaizdo klipą, pavadintą "Thriller", Maiklas Džeksonas tapo pasaulinio lygio atlikėju. Šiame 15 minučių trunkančiame vaizdo įraše jis tampa vilkolakiu ir prisijungia prie daugybės mirusių pasaulio pabaisų, kurios kaip vaiduokliai ir žaltvykslės kyla iš kapų. Šis vaizdo klipas tapo labiausiai perkamu jo įrašu, išgarsino jį ir leido pralaužti MTV rasinį barjerą. Parduoda 50 mln. "Thriller" albumų.

Šiandien peržiūrėjau "Thriller" internete. Jaučiausi lyg susitepusi. Matyti veidai buvo demonų veidai, o dainų žodžiai atėję iš tamsos karalystės.

Praėjus trylikai mėnesių po to, kad Džeksonas sukūrė "Thriller" ir buvo pasiekęs karjeros viršūnę, jis patyrė nelaimingą atsitikimą besifilmuodamas "Pepsi" reklamoje. Sugedo specialiųjų efektų įranga, Maiklo Džeksono plaukai užsiliepsnojo, ir jam buvo nustatytas antrojo laipsnio galvos odos nudegimus. Buvęs dainininkės Lizos Mineli sutuoktinis, kuris buvo Maiklo draugas nuo 18 metų, mano, kad šis nelaimingas atsitikimas visiems laikams pakeitė Maiklo asmenybę: "Maiklas iškentėjo tiek daug skausmo, kad prarado pusiausvyrą. Iki tol jis atkakliai siekė karjeros. Trauma ir skausmą malšinantys vaistai pakeitė jį."

Džeksonas buvo labai išvaizdus atlikėjas. Jis pasidarė plastinę nosies operaciją ir pradėjo balinti odą, tvirtindamas, jog serga odos liga, kuri naikina odos pigmentą.

Ir tuomet jis pradėjo keletą metų trukusių plastinių operacijų seriją, kurios - tarsi atiduodamos duoklę jo sukurtiems vaizdo įrašams - padarė jo veidą demonišku. Tarsi jis būtų buvęs apsėstas piktosios dvasios, kuri vertė jį keisti savo veidą, kad jis vis aiškiau įgautų šios piktosios dvasios pavidalą.

Nors Džeksonas nebuvo pamaldus, tačiau dvasiškai jautrus. Jis gilinosi į daugelį religijų. Štai ką rašo "Wiki.answers.com": "Maiklo Džeksono tėvai buvo Jehovos liudytojai. Maiklas gimė Jehovos liudytojų šeimoje ir neilgai praktikavo šį tikėjimą prieš išleisdamas "Thriller". 1987 m., kai Jehovos liudytojai sukritikavo jo albumą, Maiklas Džeksonas paskelbė, kad jis daugiau nebepriklauso šiai religinei srovei.

Trumpą laiką jis domėjosi islamu - po to, kai į šį tikėjimą atsivertė jo brolis Jermaine. Sklido gandai, kad pats Maiklas Džeksonas atsivertė į šį tikėjimą 2008 m. lapkričio mėnesį. Tačiau nei jis pats nei jo spaudos atstovai nepaskelbė jokio oficialaus pranešimo ar patvirtinimo. Trumpą laiką ant kairiojo riešo jis nešiojo raudoną juostelę, kuri simbolizuoja Kabalą (mistinę žydų filosofiją, kurioje gausu burtininkavimo elementų)."

Pop muzikos karalius kartais man primena karalių Manasą, teisiojo karaliaus Ezekijo sūnų. Manasas skyrė gerą nuo blogo, tačiau Kronikų knygoje rašoma, kad "jis žyniavo, būrė iš ženklų, kerėjo ir laikė mirusiųjų dvasių iššaukėjus bei žynius. Jis darė daug pikto Viešpaties akyse, sukeldamas Jo rūstybę. <...> Bet Manasas suvedžiojo Judo ir Jeruzalės gyventojus taip, kad jie elgėsi blogiau negu pagonys, kuriuos Viešpats išnaikino izraelitų akivaizdoje" (2 Krn 33, 6, 9).

Be to, Džeksono gyvenime nebuvo nieko, kas galėtų paliudyti jį turėjus asmeninį ryšį su Dievu arba pergyvenus gimimą iš aukšto, kuris suteikia išgelbėjimo užtikrintumą.

Kaip rašo vienas interneto dienoraščio autorius - "Gaila, bet dažniausiai groteskiškas ir keistas Džeksono elgesys neturėjo jokių keičiančios Jėzaus Kristaus jėgos požymių."

1993 m. vienas tėvas apkaltino Džeksoną tvirkinus jo trylikametį sūnų, tačiau už 20 mln. JAV dolerių susitarė su juo be teismo.

2003 m. Džeksonas buvo suimtas ir jam buvo pateikti kaltinimai dėl vaikų tvirkinimo, kai jis viešai buvo pareiškęs, jog miegojo su vaikais vienoje lovoje. Prisiekusieji visiškai jį išteisino.

Tuo metu, visų artimų draugų žodžiais tariant, Maiklas buvo priklausomas nuo daugelio stiprių ir pavojingų vaistų. Jis atrodė kaip šmėkla, kiekviena plastinė operacija darė jį vis baisesniu. Be abejonės, jis buvo apsvaigęs nuo vaistų tada, kai duodavo nurodymus žaloti jo kūną.

Dievas teikia dovanas vyrams ir moterims. Jie gali naudoti šias dovanas, kad pašlovintų Dievą arba patys save. Pastaruoju atveju tai visada reiškia, kad jie pereina į pusę to, kuris atėjo vogti, žudyti ir naikinti. Tokių artistų, kaip Madona, dovanos tiesiog neįtikėtinos. Tačiau Madona, kaip ir Jezabelė, nusprendė savo talentais gundyti pasaulį visokiu blogiu ir netgi piktžodžiauti Mesijui.
Šiandien šios elektroninės žvaigždės tapo stabais ir padedamos žiniasklaidos skleidžia savo kerus jauniems žmonėms visame pasaulyje. Jie patys tapo garbinami. Štai žurnalistas cituoja Maiklo gerbėją: "Kadangi Maiklas Džeksonas buvo mūsų šventasis, jis reiškė mums daugiau nei Jėzus. Aš manau, kad jie beveik lygūs."

Be to, rabinas Shmuley Boteachas, kuris prieš porą metų bandė padėti Džeksonui išsilaisvinti nuo stiprių vaistų, sakė: "Reiškiu kritiką Maiklui dėl jo egocentrizmo, vienintelis dalykas, kurio žvaigždė norėjo - jaustis, kad jis garbinamas". (shmuley.com).

Tuo metu, kai pasaulis krintančios žvaigždės greičiu ritasi žemyn, mes privalome padaryti Dievo žodį mūsų Šviesa, Kelrodžiu, Uola, nesvarbu, kaip smarkiai tyčiosis iš mūsų pasaulis.

Apaštalas Jonas kalbėjo: "Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės" (1 Jn 2,15).Tačiau per Džeksono laidotuves buvo garsiai skelbiama Dievo meilė. Iš tiesų iš pirmo žvilgsnio buvo galima apsirikti ir pagalvoti, jog tai senamadiškos pamaldos lauke, kuriomis minima vieno iš Dievo šventųjų mirtis. Nes nuo pradžių iki galo čia buvo meldžiamasi ir kalbama apie Dievą bei Jėzaus meilę.

Visi čia tikėjo Dievu. Atrodė, kad 20000 susirinkusiųjų minioje, kuri plojo ir šaukė "Amen" paminėjus Dievo vardą, nėra ateistų ar agnostikų. Karstas buvo įneštas skambant žinomai gospel giesmei "Greitai, greitai Jėzų pamatysime".

Bernice King, Martino Liuterio Kingo jaunesniojo dukra, teigė: "Užgesus dienai tik Dievo meilė gali tave išlaikyti ir iškelti virš gyvenimo tuštybės..."

Liaupsindamas Džeksono pasiekimus, dvasininkas Alas Sharptonas savo kalbą pradėjo tokiais žodžiais: "Žmonės visame pasaulyje šiandien susibūrė meilės budėjimuose, kad paminėtų gyvenimą žmogaus, kuris mokė pasaulį mylėti." Jis išreiškė pagarbą Džeksonui už tai, kad šis sulaužė rasines kliūtis ir leido asmenybėms, tokioms kaip Orpah ar golfo žaidėjas Tiger Woods, tapti žvaigždėmis. Galbūt. Neginčytina, kad jo talentas buvo milžiniškas.

Tęsdamas jo gerų darbų sąrašą, Džeksonų šeimos pastorius Luciousas Smithas pasakojo, kaip "Maiklas tiek daug padarė, bandydamas išgydyti mūsų pasaulį."

Kai visos žvaigždės kartu sugiedojo paskutinę giesmę "Mes esame pasaulis", ekrane buvo parodyti visų religijų simboliai: krikščionybės, judaizmo, sikhų, sintoizmo, hinduizmo, islamo, budizmo, bahajų, kofucianizmo, džainizmo, germatikų pagonybės ir dar kitų. Didžiuliai ekranai akino žiūrovus spalvotais kryžių, Dovydo žvaigždės, "in - jan", naujosios pagonybės, "wicca", "hamza", lotos, taikos ir kitais simboliais.

Taigi kur Maiklas vedė žmones, kurie taip norėjo juo sekti? Gyventi dėl vieno ir vienintelio Dievo? Mylėti Ješua auką, kuris taip pamilo pasaulį, kad atidavė pats save už Maiklo Džeksono gyvenimą? Ar gyventi gyvenimą, kuriame nėra jokių ribojimų. Biblija tai apibūdina žodžiais "įstatymo laužimas".

Didžioji dalis Izraelio spaudos nevertino jo taip palankiai. Spaudoje buvo rašoma: "Jo gyvenimo būdas buvo hedonistinis ir ištvirkęs, ir jis mirė kaip vienišas, nelaimingas žmogus, priklausomas nuo įvairių medikamentų." ("Jerusalem Post", 2009 m. liepos 3 d.).

Štai kas mane stebina labiausiai. Nepaisant laidotuvių religinio įkarščio, nebuvo pasakyta nė žodžio apie nuodėmę, blogą elgesį ar, kaip skaudiname Dievą, kai nusigręžiame nuo Jo ir gyvename dėl savęs. Niekas nepaminėjo, kad negalima tarnauti dviem šeimininkams.

Sharptonas žvelgė į Džeksono vaikus ir kalbėjo: "Noriu, kad šie vaikai žinotų: jų tėvelyje nebuvo nieko neįprasto. Neįprasta buvo tai, su kuo tėvelis susidūrė. Tačiau jis susitvarkė su tuo."

Jermaine, Maiklo brolis, atsivertęs į islamą, užbaigė ceremoniją, dėkodamas miniai: "Stovėdamas čia, ieškau užuojautos žodžių. Bandau suvokti, kodėl Viešpats pasiėmė mūsų brolį, taip trumpai tepabuvusį žemėje."

Savo šeimos vardu Jermaine palinkėjo, kad Alachas amžiams būtų su Maiklu. Kitas brolis, Marlonas, pridūrė: "Visą gyvenimą Maiklas negalėjo žengti nė žingsnio neapsuptas minios. Gal būt todėl Maiklas paliko jus vienus... jūs pabaigsite žemiškuosius darbus ir Viešpats paragins ir jus grįžti namo su juo."

Staiga supratau, kad Amerika sukūrė naują religiją. Ji turi dievotumo pavidalą, bei atmeta gyvenimą keičiančią Dievo jėgą. Tai nėra tikra. Tai Dievo Tėvo, Jėzaus, gerų darbų ir viso pasaulio religijų priėmimo mišinys - klestinti Naujojo amžiaus krikščionybė. Tai visiškai padrika viena pasaulinė religija.

Kadangi žmogaus prigimtis nesikeičia šimtmečiais, galime matyti tokias "sukurtas religijas" ir Biblijos dienomis. Teisėjų, Karalių, Kronikų knygose pilna tokio elgesio pavyzdžių.

Izraelio žmonės "tarnavo Viešpačiui per visas Jozuės dienas ir kol buvo gyvi vyresnieji, kurie matė visus Viešpaties darbus, padarytus Izraelio tautai." Bet po to įvyko pasikeitimai" "Visa ta karta išmirė, užaugo kita karta, kuri nepažino Viešpaties nė matė Jo darbų Izraeliui. (Teis 2 sk.)

Praeityje juodaodžiai Amerikos gyventojai iškentėjo siaubingą vergiją ir rasizmą. Bet visų šių negandų metais daugelis iš jų turėjo ypač gilų Dievo meilės apreiškimą. Jie žinojo, ką reiškia būti Dievo vaiku, nes pakluso Jo Žodžiui. Jie žinojo, kas yra išganymas. Jie žinojo, ką reiškia būti nusidėjėliu, išgelbėtu malone.

Bet šiandien daugelis, jei ne dauguma, naujosios kartos žmonių jau nežino šito. Šiandien Dievas ir Jo moralės standartai, Jo išgelbėjimo dovana ir išganymas artimai gyvenant su Juo ir Jo žodžiu jau nebepažįstamas (tai tinka daugeliui amerikiečių).

Biblija aiškina Dievo požiūri į tai: "Izraelio vaikai nusikalto Viešpačiui, tarnaudami Baaliui. Jie apleido Viešpatį, savo tėvų Dievą... sukeldami Viešpaties pyktį" (Ts 2, 11).

Vienas geriausių Biblijos pavyzdžių pateiktas Teisėjų knygos 17 skyriuje aprašytoje istorijoje. Jaunuolis vardu Mikajas pavogė iš savo motinos nemažą pinigų sumą. Tačiau jis persigalvojo, prisipažino pavogęs ir grąžino pinigus. Motina džiaugėsi: "Viešpats telaimina tave, mano sūnau".

Tada, išreikšdama dėkingumą Dievui, ji su džiaugsmu kalbėjo: "Aš visus tuos pinigus pašvenčiau Viešpačiui, kad mano sūnus, ėmęs juos iš mano rankos, padarytų drožtą ir lietą atvaizdą." Ji paėmė 200 šekelių ir atidavė juos auksakaliui, kad šis padarytų namams skirtus stabus.

Kitoje eilutėje sakoma: "Tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus. Kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga." Šiandien tarp daugelio amerikiečių paplitusi Naujojo amžiaus krikščionybė taip pat leidžia daryti tai, kas atrodo teisinga kiekvienam. Gėrio ir blogio suvokimas dingo. Tiesiog siekite sėkmės, to, ko trokštate savo gyvenime. Jei jums pasiseks, tai patiks Dievui. Toks elgesys atvedė Izraelį į bėdą. Ką jis lems Amerikai? Kitoms pokrikščioniškoms šalims?

Aš galvoju apie keturis skirtingus dvasininkus, kurie kalbėjo per laidotuves. Nejau jie taip toli atsitraukė nuo Dievo žodžio? Izraelio vaikai tebemanė, kad jie vis dar tarnauja Dievui. Jie negalvojo, kad Dievas kreipia dėmesį į Jo žodį visiškai niekinančius veiksmus.

Aukščiausiasis kunigas Elis turėjo du sūnus, kurie taip pat buvo Viešpačiui pašvęsti kunigai. Bet jų elgesys buvo amoralus. Jie miegojo su moterimis, kurios ateidavo garbinti Dievo, ir išniekino Dievo altorių, vietą, kurioje Jis gyveno.

Religija, kurią mačiau šiose laidotuvėse ir kurią matė ir apie 31 milijonas žmonių visame pasaulyje (tik princesės Dianos laidotuves stebėjo daugiau žiūrovų) ir dar milijonai nežinomų žiūrovų stebėjo internete - tai nebuvo tikėjimas Biblijos Dievu.

Kadangi Dievas nesikeičia, ateitis žmonių, kurie tarnauja Dievui, darydami tai, kas jiems atrodo teisinga, bus tokia pat, kaip ir Izraelio vaikų likimas. Biblija yra mūsų lobis. Ji pateikia mums šiuos pavyzdžius, kuriuos šventi žydų žmonės užrašė dėl mūsų rizikuodami savo gyvybėmis: "Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai, ir užrašyti pamokyti mums, gyvenantiems amžių pabaigoje" (1 Kor 10,11).

Kiekviena siela, kuri išeina amžinybėn be Viešpaties, yra tragedija. Viena siela vertingesnė nei visas pasaulis. Maiklas Džeksonas, turėdamas tokias dovanas, buvo brangakmenis. Brangakmenis, kurį pavogė ir sunaikino piktojo melas, ir jis iššvaistė savo talentą ir gyvenimą.

Pop muzikos karalius, kuris buvo galbūt žymiausias pasaulio artistas, praleido šioje žemėje tik 50 metų. Išskyrus paskutiniųjų akimirkų šauksmą Dievui, nei Naujojo amžiaus krikščionybė, nei jokia kita religija, kuria jis domėjosi, jam negalėjo padėti. Dabar jis turi amžinybę apmąstyti tai, ką jis darė ir ko nepadarė.

Šaltinis: http://www.btz.lt ( http://www.maozisrael.org )
Vertė Dalia Janušaitienė