info@lksb.lt +370 600 80578

LKSB požiūris į sektas

Reikėtų paminėti, kad sąvoka "sekta" nėra aiškiai teisiškai suformuluota. Dažnai šiuo žodžiu apibūdinamos nedidelės religinės grupės, neįprastos ar mažai žinomos nusistovėjusioje šalies kultūroje. Šis žodis visuomenėje turi aiškią neigiamą prasmę, ir dažnai turima omenyje, kad sektos manipuliuoja žmonėmis ir siekia daryti įtaką ne vien jų įsitikinimams, bet ir psichikai (nors tokias savybes galime rasti ir kitose ne religinėse organizacijose, pvz.: politinėse partijose, reklamoje ir pan.) .

Naujajame Testamente žodis "sekta" turi dvi prasmes. Viena – neutrali, tiesiog reiškiantis žmonių grupę, besilaikančią tam tikro mokymo. Antroji prasmė siejama su žmonėmis, atmetusiais tam tikrus pamatinius krikščionybės teiginius ir taip "atskilusiais" nuo istorinės krikščionybės. Šiuo metu Lietuvoje yra visa eilė tokių krikščioniškos kilmės "sektų", kurių teologija iš esmės skiriasi nuo krikščioniškos (pvz., Jehovos liudytojai, mormonai ir t.t). Dažnai tokios grupės pasižymi autoritariniu vadovavimu, psichologine manipuliacija, asmenybės slopinimu. Tiek atskiriems LKSB studentams, tiek ir grupėms yra tekę susidurti su šių judėjimų atstovais, jie yra lankęsi mūsų organizuojamuose renginiuose.

Mes manome, kad geriausias būdas išvengti pavojingos tokių grupių įtakos yra gerai žinoti istorinę krikščionišką teologiją ir išsiugdyti gerus Biblijos studijavimo ir interpretavimo (hermeneutikos) įgūdžius. Kaip sakoma, gerai pažįstant tikrą dalyką, nesunkiai atpažinsi ir falsifikatą. LKSB turi savo Tikėjimo Išpažinimą, kuris yra analogiškas IFES Tikėjimo Išpažinimui ir savo esme atitinkantis istorinį vadinamąjį apaštališkąjį išpažinimą. LKSB Tarybos narys turi teologinį išsilavinimą, LKSB vadovė tęsia savo teologijos studijas. Mes siekiame visiems grupių lyderiams suteikti teologinių žinių ir bent pamatinių hermeneutikos įgūdžių, taip pat skatiname juos būti aktyviais krikščioniškų bendruomenių nariais. Taip pat supažindiname mūsų bendrijos studentus su kitomis religinėmis grupėmis, tam, kad jie turėtų platesnį supratimą ir geriau galėtų atskirti, kas yra kas.

Bendraudami su "sektų" nariais, mes stengiamės, nepriimdami jų pažiūrų, priimti juos kaip žmones. Mes tikime, kad Dievas myli visus žmones, nežiūrint į tai, ar jie yra taikoje su Juo, ar ne. Todėl mes siekiame pagal galimybes išreikšti Dievo meilę ir šiems žmonėms, o taip pat diskutuojame ir stengiamės parodyti jiems, kad Biblija nepatvirtina nukrypimų nuo istorinės krikščioniškos teologijos teiginių.