info@lksb.lt +370 600 80578

Ramybės laikas su Dievu

Kviečiame šį savaitgalį skirti laiko tylai ir vienumoje su Dievu. Pastebime, kad ramybės laikas su Dievu nėra dažna krikščionio praktika ir disciplina. Kiekvieno studentų apmokymų savaitgalio ar stovyklos metu į programą įtraukiame tokią dalį ir ne retai studentai įvardina ją kaip vieną įsimintiniausių valandų. 

Atidėkime darbus, rūpesčius į šalį, pasitraukime į vienumą pabūti tik su Juo. 

Parsisiųskite tekstą ČIA

 

RAMYBĖS LAIKAS SU DIEVU

Mes pasitraukiame į vienumą, kad galėtume daugiau dėmesio skirti Jam. Mes nutylame, kad galėtume geriau Jį išgirsti. Juk ir gyvenime taip pačiai elgiamės su žmogumi, kurį labai vertiname ir norime bendrauti. Skirti laiką ir visą dėmesį kitam yra nuostabi meilės išraiška.

 

Keli patarimai kaip praleisti ramybės laiką:

 • Padėk telefoną, kompiuterį, kitus prietaisus, kurie galėtų nukreipti dėmesį.
 • Susirask ramią vietą namuose, kur galėtum būti netrukdomas. Arba išeik į lauką pasivaikščioti.
 • Džiaukis tyla. Atidėk šiam laikui muziką į šalį.
 • Nurimk ir neskubėk. Gali užtrukti keliolika minučių nuraminti mintis.
 • Siūlome kelis klausimus ir trumpą ištrauką iš Rašto apmąstymui, maldai. Tai padės nukreipti mintis.

 

SKAITINYS ŠEŠTADIENIUI 

Kaip tu, iš tiesų?

Dėl ko tu nerimauji, jaudiniesi? Išvardink dalykus dėl kurių nerimauji šiandien, rūpinaisi šią savaitę, dėl ko jaudiniesi žvelgdamas į ateinantį mėnesį?

 

Perskaityk Efeziečiams 1, 20-23

20 Ja [Dievo jėga] Jis veikė Kristuje, prikeldamas Jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose,
21 aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame,
22 ir visa paklojo po Jo kojomis, o Jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios,
23 kuri yra Jo kūnas, pilnatvė To, kuris visa visame pripildo.

 

 • Kokia pagrindinė teksto autoriaus apaštalo Pauliaus mintis? 
 • Kaip jis apibūdina Kristų? Parašyk sąrašą epitetų, būdvardžių, apibūdinimų, priskiriamų Jėzui šioje ištraukoje.
 • Kristaus apibūdinimų sąrašą gali užvadinti „Aš tikiu tokiu Dievu, kuris...“
 • Kaip tikėjimas tokiu Dievu padeda tau gyventi kasdienį gyvenimą?

 

Melskis:

Dėkoju Tau, Viešpatie, nes Tu esi... (garbink Jį naudodamas Pauliaus apibūdintus žodžius)

Atiduodu Tau visus savo rūpesčius ir nerimą dėl... (išvardink dalykus, kuriuos paminėjai).

 

______________________________

SKAITINYS SEKMADIENIUI

Kaip tu, iš tiesų?

Kiek žinių „suvartojai“ šią savaitę? Kokiomis dalinaisi pats?

 

Vakar skaitėme apaštalo Pauliaus išpažinimą apie Kristų, Jo šlovę, aukščiausią valdžią ir grožį. Šiandien kviečiame šoktelėti aukščiau ir pažvelgti į kitas laiško eilutes.

Perskaityk Efeziečiams 1, 15-19

 15 Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems,

16 nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus savo maldose,
17 kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui
18 ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose
19 ir kokia beribė Jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingai jėgai.

 

 • Apaštalas Paulius kreipiasi asmeniškai į laiško skaitytojus. Kokios žinios apie efeziečius pasiekė Paulių?
 • Kaip tikėjimas ir meilė artimui atrodo praktiškai? Pagalvok ką Paulius galėjo išgirsti, ką esi girdėjęs tu.
 • Pasidžiaugęs Efezo bendruomenės tikėjimu ir meile, Paulius nesustoja ir meldžiasi už juos toliau. Ko daugiau jis meldžia efeziečiams?
 • Paulius džiaugėsi efeziečių tikėjimu Kristumi ir toliau meldžiasi, kad jie pažintų Dievą. Ką tai sako apie tikinčiųjų gyvenimą?

 

Melskis:

Dėkoju Tau, Viešpatie, nes girdžiu apie... (išvardink ir dėkok už darančius gerus darbus, rodančius meilę)

Meldžiu, duok jiems daugiau išminties ir apreiškimo pažinti Tave, Tavo viltį ir Tavo Jėgą.

Meldžiu, duok ir man daugiau... (prašyk ko norėtum remdamasis Pauliaus malda).