info@lksb.lt +370 600 80578

Virtuali da‘wa: musulmonų misionieriška veikla internete

Skleisti savo tikėjimą svarbu ne vien krikščionybei. Islamas taip pat priskiriamas prie misionieriškų religijų. Princtono universiteto profesorius ir vienas didžiausių islamo ekspertų Bernardas Lewisas netgi pranašauja, kad XXI amžiaus pabaigos Europa didžia dalimi bus islamiška! Plačiau apie musulmonų misionierišką veiklą internete rašo Vilniaus Universiteto TSPMI dėstytojas, politologas Egdūnas Račius.

Antroji XX amžiaus pusė buvo paženklinta nuolat besiplečiančios musulmonų misionieriškos veiklos, arabiškai vadinamos da'wa. Da'wa yra arabų kalbos žodis, islamiškame kontekste reiškiantis "kvietimą arba raginimą atsiversti į islamą". Istoriškai šis terminas reiškė "musulmonų misionierišką veiklą" ir buvo vartojamas pačių musulmonų misionierių. Da'wa konceptas randamas korane ir chadysų rinkiniuose, iš kur ir buvo adaptuotas musulmonų pamokslautojų ir misionierių. Žodis apima publikacijas, vaizdo ir garso įrašus, viešus seminarus, pamokslavimą mečetėse ir viešose vietose. Visai neseniai akistata tebebuvo neišvengiamas pradinis žingsnis misionieriaus ir potencialaus konvertito bendravime. Tie, kurie siekė gilesnio supratimo apie islamą ar ketino atsiversti į jį, turėjo ieškoti žmonių, galinčių suteikti žinių apie šį tikėjimą, kas praktiškai reiškė fizinį susidūrimą su misionieriais. Lygiai taip pat misionieriai, norėdami turėti ilgesnius pokalbius, turėjo ieškoti potencialių konvertitų žmonių susibūrimo vietose ar gyvenamojoje erdvėje. Tačiau, nors šiandien Europoje bei Šiaurės Amerikoje yra apstu islamiškų misionieriškų organizacijų, konkrečios organizacijos nariai realiai veikia tik kokioje nors apylinkėje, todėl yra sunkiau pasiekiami. Ir atvirkščiai, turėdamos ribotus zmogiškuosius resursus, misionieriškos organizacijos fiziškai negali pasiekti platesnių masių.

Vis dėlto situacija paskutinį dešimtmetį pradėjo keistis iš esmės. Dabar žmogui nebereikia išeiti iš namų ar kontoros, kad galėtų susisiekti su musulmonų misionieriais ir nedelsiant bei gausiai gauti informacijos apie islamą, drauge nenutraukiant ryšio. Internetas įgalino žmones gauti didžiulius informacijos kiekius mažiausiom sąnaudom. On-line konferencijos ir diskusijos apie islamą tapo kasdienybe, o informacijos apie islamą ir da'wa bei atsivertimą į islamą internete gausa pribloškia. Vis dėlto šiandieninė musulmonų misionieriška veikla mažai tyrinėta. Jos internetinė atmaina kol kas apskritai liko mokslinių ar žurnalistinių analizių užribyje. Tačiau tai yra būtent ta musulmonų misionieriškos veiklos rūšis, kuri, mano manymu, įgauna didžiausią pagreitį ir artimiausioje ateityje taps vaisingu užsiėmimu. Tai, žinoma, nereiškia, kad kitos, tradicinės, misionieriškos veiklos formos musulmonų bus apleistos, bet tiesiog parodo, kaip musulmonai pritaikė naujus komunikacijos būdus skleisti islamą ir pasiekti potencialius konvertitus.

Da'wa svetainių internete yra daugiau nei šimtas. (Čia turimos omenyje išimtinai su musulmonų misionieriška veikla susijusios svetainės, tuo tarpu "islamiškų" svetainių apskritai internete yra gerokai daugiau, gal net keliasdešimt kartų.) Šios svetainės tarnauja dviem pagrindiniams tikslams: viena vertus, suteikti islamu besidomintiems kaip įmanoma patrauklesnės informacijos apie islamą, kita vertus, duoti patarimus musulmonų misionieriams, kaip produktyviau skleisti islamą, be to, būti patiems nepriekaištingais musulmonais. Didžioji dauguma svetainių yra anglų kalba, bet esama ir kitomis Europos bei Azijos kalbomis. Pora svetainių yra net lietuvių kalba! Dauguma svetainių pateikia publikacijų apie da'wa ir islamą apskritai. Kai kurios iš publikacijų platinamos dykai, kitas galima užsisakyti internete (sumokant kredito kortele ar banko čekiu). Tie, kurie nenori ar negali laukti, kol bus atsiųstos platinamos publikacijos, gali rasti PDF, Word ir kitais formatais pateikiamų publikacijų tiesiog pačiose svetainėse, kurias lankytojai gali persikelti į savo PC ir/arba nedelsdami išsispausdinti.

Vienas labiausiai gluminančių virtualios da'wa aspektų yra tas, kad musulmonų misionieriai (dažniausiai siekiantys atversti žmones į vieną ar kitą labai griežtą islamo formą) ne tik kad nėra nusistatę prieš šiuolaikines technologijas, bet dargi jomis kūrybiškai naudojasi. Kai kurios musulmonų misionierių svetainės yra techniškai labai sofistikuotos ir gali būti laikomos informacinės visuomenės avangardo pavyzdžiais. Turėdami atitinkamas aplikacines programas, lankytojai gali lengvai persikelti viso korano rečitavimo įrašą, klausytis diskusijų ar žiūrėti vaizdo medžiagą. Be to, keletas svetainių turi didžiules informacines bazes, kuriose sukaupta begalė originalių bei verstinių tekstų, komentarų, žodynų. Ir visa tai gali būti naudojama tiek pačių musulmonų, tiek islamu besidominčių nemusulmonų. (Pagrindinės svetainės pasiekiamos šiais adresais: http://www.islamicity.com , http://www.troid.org , http://www.meccacentric.com , http://www.alharamain.org/English/ , http://www.islaam.com/dawah/ , http://www.islam.org.au/ , http://www.islamicau.org , http://www.islamic-foundation.org.uk )

Tradiciškai da'wa buvo tam tikrą religinį išsilavinimą ir pasirengimą turinčių asmenų prerogatyva. Šiandieniniai musulmonų aktyvistai atsakomybę už da'wa nukėlė nuo religijos žinovų (arab. ulama) pečių ir išdalijo pasauliečiams. Šiandieninėje situacijoje da'wa tapo gyvenimo būdu, o būti misionieriumi (da'i) reiškia gyventi misionieriškai. Negana to, daugelio musulmonų aktyvistų nuomone, buvimas misionieriumi yra kiekvieno musulmono prievolė, beveik kaip kasdieninis meldimasis ar pasninkavimas ramadano mėnesį. Todėl nenuostabu, kad didelė dalis da'wa svetainių yra religingų, bet vis dėlto pasauliečių rankose, kurie aiškiai neturi formalaus religinio išsilavinimo. Ir vis dėlto tai netrukdo jiems propaguoti islamo. Taigi šiandien normalu, kad bet kuris norintis musulmonas gali užsiimti misionieriška veikla.

Nors korane da'wa reiškia veiklą, išimtinai nukreiptą į nemusulmonus, islamo istorijoje musulmonai vartojo da'wa terminą ir su juo susijusį konceptą savo bendratikių atžvilgiu. Tokiu būdu da'wa plėtosi sakytum dviem kryptimis – ekstrabendruomeninė musulmonų misionieriška veikla, nukreipta atversti nemusulmonus į islamą, bei intrabendruomeninė da'wa, kurios tikslas pakelti musulmonų islamiškumo lygį ir/arba patraukti juos prie konkrečios islamiškos ideologijos. Virtuali da'wa perėmė tradicinės da'wa turinį, todėl, be ekstrabendruomeninės musulmonų veiklos, internete apstu ir į bendratikius orientuotų "misionieriškų" tekstų. Todėl galima sakyti, kad musulmonai savo žodines kovas tarp įvairių sektų ir religinių ideologijų sėkmingai perkėlė iš kitų verbalinių formų į elektroninę erdvę, kur vieni kitus ir toliau kaltina paklydimu ir klaidinimu. Žodžiu, virtuali da'wa yra pažengusi tiek, kad be misionieriškos veiklos tikrąja to žodžio prasme, joje apstu intrabendruomeninio politizavimo, o tai reiškia, jog virtuali da'wa nėra vienos kurios nors musulmonų grupės monopolis.

Išvada: Musulmonų misionieriška veikla internete tapo sudėtine bendrų da'wa pastangų dalimi. Tobulėjant modernioms komunikacijų priemonėms, tūlas musulmonas pasaulietis prisiėmė atsakomybę dėl islamo skleidimo elektroniniu būdu, t.y. internete. Rašinių apie islamą internete nuolat gausėja, o tai, kalbant rinkos terminais, reiškia, kad auga pasiūla. Pasiūlai augant, tikėtina, kad augs ir paklausa. Da'wa svetainių per dešimtmetį išaugo iki daugiau nei šimto, ir nors virtuali da'wa vargu ar išstums kitas misionieriškos veiklos formas, ji neabejotinai sąlygos spartesnį informacijos apie islamą ir paties islamo plitimą informacinėje visuomenėje, kai vis daugiau ir daugiau žmonių tampa interneto vartotojais, o naujų patirčių troškimas yra ypač skatinamas interneto teikiamų galimybių.

http://www.musulmonai.lt/
http://www.islamas.lt/

Žr. ir: Egdūnas Račius. Informacinės technologijos – islamistų įrankis ir įkaitas (1):
http://www.bernardinai.lt/index.php?s_id=171&exp=1&n_id=11580