info@lksb.lt +370 600 80578

STRAIPSNIAI

Paskaityk mūsų straipsnius, pagilink žinias apie krikščionybę

LKSB-post-image

„Dievo alfabetas“

Holger Lahayne
Apie ženklų kalbą ir P. Coelho "Alchemi…
LKSB-post-image

Jėzus – istoriškas asmuo

Josh McDowell
Ištrauka iš knygos "Įrodymai, kurių neį…
LKSB-post-image

Mūsų kalėdinė legenda

Holger Lahayne
Ar Jėzus gimė tvarte?
LKSB-post-image

Jėzaus Kristaus vienatinumas

Ulrich Parzany
Manilos evangelizavimo kongreso (1989)…
LKSB-post-image

„Priespauda prispaudėjams“

Holger Lahayne
Visų kankinių dienos pamokslas apie 2 T…
LKSB-post-image

Biblija apie blogio problemą

John Frame
Ir šiandien, ir per visą istoriją dauge…
LKSB-post-image

Mokytis iš praeities

Holger Lahayne
LKSB ataskaitinės konferencijos praneši…
LKSB-post-image

The bad news of positive thinking

Holger Lahayne
"A joyful heart is good medicine" (III)